"ผศ.ดร.รัฐสภา ม.ศรีปทุม" บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้สู่ครูไทย สอนสร้างสื่อการสอนดิจิทัลด้วย CANVA

ข่าวทั่วไป Thursday May 23, 2024 08:23 —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) มุ่งมั่นพัฒนาครูไทยสู่ยุคดิจิทัล ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดียด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในฐานะวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ "การสร้างและการแบ่งปันเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" (การใช้ CANVA) ให้กับกลุ่มผู้บริหารเขตการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูอาจารย์จากเขตภาคกลาง ที่เข้าร่วมในหลักสูตร "การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การคิดอย่างรอบด้านในการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21" ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

ผศ.ดร.รัฐสภา  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ CANVA เครื่องมือสร้างสื่อการสอนดิจิทัลยอดนิยม   ให้กับครูไทย   ครอบคลุมทั้งการออกแบบ   การจัดวาง   การใส่เนื้อหา   และการแบ่งปันสื่อการสอน   มุ่งเน้นให้ครูไทยสามารถนำ CANVA ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจ   เข้าใจง่าย   และเหมาะสมกับยุคดิจิทัล

"ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการศึกษา ครูจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจ เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับผู้เรียน CANVA เป็นเครื่องมือสร้างสื่อการสอนดิจิทัลที่ใช้งานง่าย   ครูสามารถออกแบบ จัดวาง ใส่เนื้อหา และแบ่งปันสื่อการสอนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผมหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อครูไทย และช่วยพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่อไป" ผศ.ดร.รัฐสภา   กล่าว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม   ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูไทยอย่างต่อเนื่อง   มุ่งมั่นส่งเสริมให้ครูไทยมีทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล   เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ