เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก ครั้งที่ 8/2567

ข่าวทั่วไป Monday May 27, 2024 16:21 —ThaiPR.net

เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก ครั้งที่ 8/2567

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2567 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก วางแผนปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในสำนักงานฯ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตร

โดยประเด็นการประชุมอาทิ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล แผนปฏิบัติงานประจำเดือน การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การรายงานสถานการณ์การเผาในพื้นที่การเกษตร สถานการณ์การรระบาดศัตรูพืชที่สำคัญในพื้นที่ภาคตะวันตก และการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 - 2570

ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้กำชับให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พร้อมทั้งเน้นการดำเนินงานในเชิงรุก เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันตกทั้ง 8 จังหวัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ