เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร

ข่าวทั่วไป Friday June 7, 2024 16:42 —ThaiPR.net

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 4/2567

โดยมีรองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจนโยบาย และโครงการสำคัญต่าง ๆ  ได้แก่

 • รายงานผลการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • การแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2567 โดยการนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการดำเนินงาน
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (โรคมะพร้าวและมันสำปะหลัง)
 • 4. การเตรียมการเพื่อขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีและพืชอื่นๆ
 • การตรวจสอบคุณภาพดิน ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในพื้นที่
 • การจัดทำแผนงานและเร่งดำเนินการขยายพื้นที่ผลิตมันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่าง ตามขั้นตอน
 • การเตรียมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เดือน กรกฎาคม 2567
 • รายงานการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อน ภารกิจด้านความมั่นคง ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนย่อยที่ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม" (การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง)
 • ความก้าวหน้างานกฐินพระราชทาน กสก. ปี 2567 ณ วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก
 • ในการนี้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ