กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินการคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2567

ข่าวทั่วไป Monday June 17, 2024 17:23 —ThaiPR.net

กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินการคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2567

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมนาค ถิ่นพังงา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอนุวรรต์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าชำระหนี้ 3 เพิ่ม 3 สร้าง ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ รับทราบผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2567 และกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2567 และร่วมกันพิจารณาผลการวิเคราะห์ Pain Point การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมถึงการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการนี้นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายชัยพร อินผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ผู้แทนของสสก. 2 รบ. เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินการคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรกะปิกุ้งแท้เกาะลันตา กลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรง ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ