คณะกรรมการมูลนิธิใบไม้ปันสุข เยี่ยมชมโรงเรียนวัดสร้อยทอง โรงเรียนต้นแบบโครงการรักษ์ ปัน สุข จูเนียร์

ข่าวทั่วไป Thursday June 20, 2024 15:16 —ThaiPR.net

คณะกรรมการมูลนิธิใบไม้ปันสุข เยี่ยมชมโรงเรียนวัดสร้อยทอง โรงเรียนต้นแบบโครงการรักษ์ ปัน สุข จูเนียร์

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการมูลนิธิใบไม้ปันสุข ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้เชี่ยวชาญตลาดหลักทรัพย์ ESG/Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิฯ นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานบางจากฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิใบไม้ปันสุขสัญจร และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในโครงการรักษ์ ปัน สุข จูเนียร์ (โมเดลการจัดการขยะผ่านสถานีเรียนรู้ทั้ง 8 สถานี) และโครงการอ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว (การสอนภาษาไทย ป. 1 ด้วยบันไดทักษะ
4 ขั้น)

โรงเรียนวัดสร้อยทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการทั้งสองของมูลนิธิฯ มาตั้งแต่ปี 2564 นายวิรุตน์ กระรันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ได้จุดประกายและติดตามให้คำปรึกษาแนะนำมากว่า 2 ปี จนมีผลงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในโรงเรียนอย่างเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ สามารถปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักรู้ด้านการคัดแยกขยะและสร้างประโยชน์ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจำหน่าย นำรายได้มาพัฒนาโรงเรียน จนเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย และได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการรักษ์ ปัน สุข จูเนียร์ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับบางจากฯ กำลังวางแผนนำร่องเปิดสถานีทอดไม่ทิ้ง (สถานีรับน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือน) เพื่อรณรงค์การไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ปลูกฝังเยาวชน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ร่วมดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมการพัฒนาทั้งด้านศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยได้ครบทุกด้าน

นอกจากนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ยังได้เยี่ยมชมห้องเรียน ป. 1 ในโครงการอ่านเขียน เรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋ว เป็นเด็กแจ๋ว เพื่อติดตามกระบวนการสอนตามทักษะบันได 4 ขั้น ที่ช่วยให้นักเรียนอ่านออกและเขียนได้ พร้อมแนวทางการจัดการภายในห้องเรียนด้วยจำนวนนักเรียนต่อห้องที่มากเกินไปอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน การจัดการห้องเรียนที่ท้าทายมากขึ้น เป็นต้น

นายยอดพจน์ กล่าวว่า "รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานในโครงการทั้งสองของมูลนิธิฯ ที่โรงเรียนวัดสร้อยทอง ได้เห็นความคืบหน้าและผลงานต่างๆ จากการลงมือทำของนักเรียน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะครู เป็นไปตามวิสัยทัศน์ "สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเรียนรู้และลงมือทำ เพื่อให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี" ของมูลนิธิฯ รวมถึงได้รับรู้ถึงโอกาสและความท้าทายในการพัฒนาโครงการ ซึ่งมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายเครือข่ายภารกิจรักษ์โลกของโครงการรักษ์ ปัน สุข จูเนียร์ รวมถึงกระบวนการสอนภาษาไทย ป. 1 ด้วยทักษะบันได 4 ขั้นให้ครอบคลุมโรงเรียนมากขึ้น เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการอ่านออกเขียนได้"

โรงเรียนวัดสร้อยทอง เป็น 1 ในโรงเรียนจำนวนเกือบ 300 แห่งที่ร่วมทำงานกับมูลนิธิใบไม้ปันสุข บางจากฯ และเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง มอบโอกาสในการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนกว่า 18,000 คนทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน สร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพ เตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ