KTAM เปิดขาย "KT-GOLDUH" 24 - 26 มิ.ย. 67 นี้ มองทองคำน่าลงทุน พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากค่าเงิน

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday June 24, 2024 13:42 —ThaiPR.net

KTAM เปิดขาย

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) เปิดเผยว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งในหลายประเทศ เป็นต้น ดังนั้นการลงทุนในทองคำซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในตนเอง จึงนับว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยภายใต้ความไม่แน่นอน เราจึงได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ อันเฮดจ์ (KT-GOLDUH) ซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้อีกทางหนึ่ง โดยเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่24 - 26 มิ.ย.นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท ผ่าน บลจ.กรุงไทย และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุน KT-GOLDUH (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8) เป็นกองทุนทรัพย์สินทางเลือก เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR(R)GoldTrust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักมุ่งลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักด้วยค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมี World Gold Trust Services, LLC เป็นผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนับว่าเป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยทองคำแท่งที่ลงทุนนั้นจะมีความบริสุทธิ์ขั้นต่ำ 99.50% ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองจากสมาคมค้าทองคำแห่งลอนดอน (ที่มา: spdrgoldshares.com, ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2567)

สำหรับทองคำนั้น มีปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้ราคามีโอกาสเติบโต จากความต้องการสินทรัพย์เพื่อการลงทุนทดแทนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลาง ซึ่งปัจจุบันธนาคารกลางส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา ยังคงมีสัดส่วนการลงทุนในทองคำอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ จึงมีความต้องการที่จะถือครองทองคำเพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการผลิตทองคำใหม่จากเหมืองยังมีน้อยกว่าความต้องการใช้ทองคำในตลาดโลก โดยเหมืองทองคำแต่ละแห่งมีความสามารถในการนำทองคำขึ้นมาจากใต้พื้นโลกได้จำกัด และไม่สามารถทำให้เพิ่มขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการในระยะยาว

อีกทั้ง การลงทุนในทองคำนั้น มีจุดเด่นที่แตกต่างจากสินทรัพย์อื่น ได้แก่ ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง และปลอดภัยต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน อีกทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำยังสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่ต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ (ที่มา: KTAM, ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567)

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือศึกษาได้ที่ https://bit.ly/3RyvTAw สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่นี่ https://bit.ly/KTSTSignIn

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KT-GOLDUH ที่สำคัญ : ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ และความผันผวนของราคาทองคำ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น และความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

คำเตือน กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ