คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทย MOU ส่งเสริมและพัฒนา มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ผู้สอบบัญชีคุณภาพ

ข่าวทั่วไป Monday June 24, 2024 17:00 —ThaiPR.net

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทย MOU ส่งเสริมและพัฒนา มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ผู้สอบบัญชีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทย โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU ร่วมลงนาม MOU กับ ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ นายกสมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทย และ คุณวีระพงษ์ สินธุธาน อุปนายกคนที่ 1 เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกปฏิบัติด้านการสอบบัญชี และพัฒนาความรู้เสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านา

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนในด้านการเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กับสมาคมฯ ทำให้สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคมได้

ในการนี้ต้องขอขอบคุณ คณะบัญชี SPU ,บริษัท ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จากัด และ สมาคมสานักงานสอบบัญชีไทย ที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ผศ.ดร.วิรัช กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ