เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนงานศพก. และแปลงใหญ่ ภาคตะวันตก ครั้งที่ 3/2567

ข่าวทั่วไป Monday June 24, 2024 17:16 —ThaiPR.net

เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนงานศพก. และแปลงใหญ่ ภาคตะวันตก ครั้งที่ 3/2567

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 3/2567

ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของ ศพก. และ แปลงใหญ่ ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ และเป็นงานนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เนื้อหาการประชุมขับเคลื่อนในครั้งนี้ ได้แก่

 • ผลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ดีเด่นระดับเขต ปี 2567
 • นำเสนอผลการดำเนินงานศพก. และแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
 • แนวทางการป้องกันและจัดการศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว และมันสำปะหลังโดย เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
 • การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ในมันสำปะหลัง โดย ผู้แทนบริษัทเจียไต๋ จำกัด
 • มาตรการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง และโครงการสินเชื่อแปลงใหญ่ โดย ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง "1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง"
 • การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567
 • รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ
 • นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต โดย คณะกรรมการ ศพก. ระดับเขต
 • นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย คณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับเขต
 • บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ประธานศพก. ประธานแปลงใหญ่ ผู้รับผิดชอบงานศพก. และผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด (8 จังหวัดในพื้นที่ สสก.2 รบ.) เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ