สพร. 42 หนองคาย ประชุมหารือเพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ข่าวทั่วไป Tuesday June 25, 2024 08:30 —ThaiPR.net

สพร. 42 หนองคาย ประชุมหารือเพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

 วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับนายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และคณะทีมงาน ในประเด็นดังนี้

1. การดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีความเห็นร่วมกันที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการจัดการศึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงาน เทียบโอน และสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิตระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และได้พิจารณาแผนการดำเนินงานร่วมกัน ดังนี้ (1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตของทั้ง 2 หน่วยงาน (2) คัดเลือกรายวิชาเพื่อพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และ (3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเทียบโอน โดยการประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาตนเอง นำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการทำงาน การฝึกอบรม และการเรียนรู้จากหลักสูตรต่าง ๆ มาเทียบโอนเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างโอกาสในการพัฒนาสายอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายที่ได้ยื่นคำขออนุญาต เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ