มรภ.สงขลา เปิดบ้านประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฯ

ข่าวทั่วไป Tuesday June 25, 2024 10:05 —ThaiPR.net

มรภ.สงขลา เปิดบ้านประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฯ

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมลงพื้นที่ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ เยี่ยมชมการดำเนินงานบริการวิชาการสู่ชุมชน จับมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา และการบริหารจัดการองค์กร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการประชุมและเยี่ยมชมเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิชัย รัตนากีรณวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 โดยมี รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการประชุมร่วมกันแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังได้นำตัวแทนเครือข่าย 7 สถาบันฯ เดินทางไปยัง ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานการบริการวิชาการสู่ชุมชน พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโหนด นา เล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรวน

รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่กลุ่มเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 7 สถาบัน ได้มีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร เพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอน และเพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันศึกษาภายนอกด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและด้านประกันคุณภาพ ร่วมกับเครือข่าย 7 สถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการร่วมมือกันยกระดับคุณภาพการศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดองค์ความรู้มากที่สุด

นอกจากนั้น ยังเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 3 การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย และป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้าน ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 7 สถาบัน ประกอบด้วย 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ 7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย เนื่องจากเป็นพันธกิจหลักสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเป็นผู้สร้างผลงานวิจัยเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ในระดับอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงนำมาสู่การประชุมเครือข่าย 7 สถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อร่วมมือกันยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กรให้ได้เกิดองค์ความรู้มากที่สุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ