สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. ตื่นตัว สร้างศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อสารและผลิตสื่อ

ข่าวทั่วไป Monday July 1, 2024 14:44 —ThaiPR.net

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. ตื่นตัว สร้างศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อสารและผลิตสื่อ

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส.ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : การพัฒนาระบบการสื่อสารและการผลิตสื่อยกระดับองค์กรสู่ Digital Organization ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างความสุขแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ขณะเดียวกันสร้างความรักความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น อันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

ด้าน ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การสัมมนาเพื่อปรับบทบาทผู้บริหารและบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการเสวนาหัวข้อ "เทคนิคการใช้ Soft Power เพื่องานประชาสัมพันธ์" จากนั้นได้มีการลงพื้นที่วิเคราะห์กรณีศึกษา "Soft Power : ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่สินค้าชุมชนพระนครศรีอยุธยา" โดยมีผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง คณะวิทยาการจัดการ และคุณปัญจพัฒน์ ฉันทกาญจน์ นักการตลาดจากภาคธุรกิจเอกชน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ต่าง ๆ ที่สำคัญได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "เทคนิคการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และวิธีให้บริการอย่างทันการณ์เพื่องานประชาสัมพันธ์" พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ โดย คุณปิยาณี วิริยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเป็นหน่วยงานสำคัญทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และทำให้มวลชนมีความเชื่อมั่นให้กับมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ