สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดรบุรี ฝึกอบรมวิธีการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 8 จังหวัดภาคตะวันตก

ข่าวทั่วไป Wednesday July 10, 2024 17:36 —ThaiPR.net

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดรบุรี ฝึกอบรมวิธีการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 8 จังหวัดภาคตะวันตก

นางทชาอร ลิมังกูร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมวิธีการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ณ ปราณบุรี คาบาน่า รีสอร์ท อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการฝึกอบรม ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงาน

การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านความรู้และทักษะด้านการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ด้านการแปลภาพถ่ายดาวเทียม และความสามารถในการจำแนกพืชปาล์มน้ำมันจากพืชอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์แผนที่และข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตร และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและการแก้ปัญหาในการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล 8 จังหวัด ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี วิทยากร และผู้ดำเนินการจัด รวมทั้งสิ้น 23 คน         

กิจกรรมการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย การบรรยาย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ ต่างๆ ดังนี้ 

  • บรรยายหัวข้อ "การแปลภาพถ่ายเบื้องต้น"
  • บรรยายและฝึกปฏิบัติ "การวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ด้วยโปรแกรม Geoplots"
  • บรรยายหัวข้อ "การใช้งานข้อมูลจากโปรแกรม Geoplots"
  • บรรยายหัวข้อ "ประโยชน์และการประยุกต์ใช้แผนที่ - ผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ในงานส่งเสริมการเกษตร"
  • พร้อมกับถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการฝึกอบรม ผ่านระบบ Application Zoom ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 8 จังหวัด ระดับอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และวิทยากรประจำกลุ่มจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตร่วมเป็นวิทยากรในการที่ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้


    เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ