คปภ. เปิดสอบนายหน้าประกันภัยระบบคอมพิวเตอร์สอบผ่านรับใบอนุญาตทันที

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 3 กันยายน 2551 09:19:12 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--124 คอมมิวนิเคชั่นส์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พัฒนาระบบการให้บริการจัดสอบนายหน้าประกันภัยโดยระบบคอมพิวเตอร์ เริ่มรับสมัครสอบตั้งแต่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป หากสอบผ่านขอรับใบอนุญาตได้ทันที

นางจันทรา  บูรณฤกษ์  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สถิติผู้สมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย (บุคคลธรรมดา) ในปีที่ผ่านมา  (1 ม.ค.-31 ธ.ค.2550) มีผู้สมัครสอบนายหน้าประกันภัยทั้งสิ้น 18,831 ราย แบ่งออกเป็นสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต 6,954 ราย สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 11,877 ราย  สำหรับปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. — 31 ก.ค. 2551 มีผู้สมัครสอบแล้วทั้งสิ้น  9,675 ราย แบ่งออกเป็นสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต 3,295 ราย สอบในส่วนกลาง 2,176 ราย  สอบในส่วนภูมิภาค 1,119 ราย สมัครสอบนายหน้าประกันวินาศภัย 6,380 ราย สอบในส่วนกลาง 3,651 ราย  สอบในส่วนภูมิภาค 2,729 ราย    จะเห็นได้ว่าผู้สมัครสอบในส่วนกลางจะมีจำนวนมากกว่าในส่วนภูมิภาครวมกันทั้ง 75 จังหวัด  และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจประกอบวิชาชีพเป็นนายหน้า สำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบการจัดสอบโดยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีการสอบทุกวันทำการ โดยในวันจันทร์ — วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00 น. — 12.00 น. เป็นการสอบนายหน้าประกันวินาศภัย และในวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 น.-11.00 น. เป็นการสอบนายหน้าประกันชีวิต ณ ห้องสอบชั้น  6  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนนทบุรี

สำหรับผู้ประสงค์จะสอบโดยระบบคอมพิวเตอร์จะต้องลงทะเบียนสมัครสอบผ่านเว็บไซด์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th)  คลิ๊กที่หัวข้อ e-service ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย    และสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบเพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา และในวันที่สอบจะต้องนำใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานด้วย

เลขาธิการสำนักงาน คปภ. ยังกล่าวเสริมอีกว่า การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของสำนักงานฯ ซึ่งสำนักงาน คปภ. จะได้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงระยะเวลาและขั้นตอนการบริการให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
เอกภพ  พันธุรัตน์ (เอก)
EAKKAPOP  PANTHURAT (EAK)
Officer-Media Relations & Operations
124 COMMUNICATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
16th Floor, The United Business Center II (UBC II)
591 Sukhumvit Rood, North Klongton
Wattana, Bangkok 10110
Tel: + 66 (0) 2662-2266 Ext: 156
Mobile: + 66 (0) 9676-6234
Fax: + 66 (0) 2204-2661
e-mail: eakkapop@124comm.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง