ส.ส.ท.จัดการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2551 เพื่อเลือกประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พร้อม รองประธานสภา ฯ

ข่าวบันเทิง ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 10:03:05 น.
กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--ทีวีไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) จัดการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1 / 2551 เพื่อเลือกประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พร้อม รองประธานสภา ฯ โดย

-   ศ.เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
-   นายเทพชัย ปรระธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
-   ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์  กรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
-   นางพรรณิภา  โสตถิพันธุ์  รองผอ. ส.ส.ท. (ด้านประชาสังคม)
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2551  เวลา  9.00 น. — 16.00 น. ณ ห้องกินนรี
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประชาสัมพันธ์ทีวีไทย
อรณัฐรัฐ  02-791-1578 , 081-901-0555
ข่าวที่เกี่ยวข้อง