ม.มหิดล เชิญชวนเสนอชื่อ “แม่สู้ชีวิต”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 11:39:34 น.
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนเสนอชื่อ “แม่สู้ชีวิต” เพื่อรับการยกย่องเทิดทูนในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๕๒ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การคัดเลือก “แม่สู้ชีวิต” ๔ ภาค ต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้เสนอชื่อ คุณสมบัติของแม่สู้ชีวิต จะต้องเป็นแม่ที่อุทิศกำลังกาย กำลังใจ อุทิศชีวิตของตนเองด้วยความมานะ อุตสาหะ บากบั่น เพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ลูกของแม่สู้ชีวิตไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยการมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือมีการศึกษาสูง ลูกอาจเป็นเด็กพิการ แต่แสดงให้เห็นว่า ด้วยความรัก ด้วยจิตใจ และสองมือของแม่ได้โอบอุ้มให้ลูกสู้ชีวิตอยู่ได้ แสดงถึงพลังรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ การเสนอชื่อมี ๒ ประเภท ได้แก่ แม่ของลูกที่มีความปกติ และแม่ของลูกพิการ โดยไม่จำกัดวัย การศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “แม่สู้ชีวิต” ของแต่ละภาคจะได้เข้ารับรางวัลในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๕๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เสนอชื่อโดยเขียนหรือพิมพ์เล่าเรื่อง “แม่สู้ชีวิต” ตามความเป็นจริง ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษขนาด A4 ส่งที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร.๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6208-10 mu-pr
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง