สำนักงาน ก.พ.ประกาศผลผู้สอบผ่านภาค ข. ระบุมีจำนวน 3,608 ราย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 15:56:33 น.
กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง หรือ ภาค ข. เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2552 แล้ว ระบุ มีจำนวน 3,608 ราย พร้อมกำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ภาค ค. ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า จากการที่สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2552 ในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ณ สนามสอบอิมแพ็ค เมืองทองธานี และที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) โดยได้ดำเนินการจัดสอบไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2552 โดยมียอดผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 51,916 คน แบ่งเป็นตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 5,668 คน เศรษฐกรปฏิบัติการ 1,162 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 34,292 คน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 7,993 คน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2,801 คน นั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ จำนวน 3,608 คน

แบ่งเป็นนิติกรปฏิบัติการ 601 คน เศรษฐกรปฏิบัติการ 113 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1,879 คน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 719 คน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 296 คน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th , http://www.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ศกนี้ เป็นต้นไป ซึ่งหากผู้ใดไม่นำหลักฐานไปยื่นและไม่เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ในการสอบครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า สำหรับการจัดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) นั้น จะมีขึ้นในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2552 ที่สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยแบ่งเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 เป็นการสอบในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.และ วันที่ 17 พฤษภาคม 2552 เป็นการสอบในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

“ในการจัดสอบข้อเขียนครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยแม้จะมีจำนวนผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก และการจัดสอบยังกำหนดจัดขึ้นภายในวันเดียวคือวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา แต่การดำเนินการก็เป็นไปด้วยดี และไม่ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแต่อย่างใด มีเพียงความผิดเล็กๆ น้อยๆ ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. มีการเตรียมการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการตรวจสอบการทุจริต เป็นอย่างดี” รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1786 กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง