กรมทางหลวง จัดสัมมนา การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก

ข่าวทั่วไป Tuesday September 15, 2009 10:18 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กรมทางหลวง กรมทางหลวง จัดสัมมนาครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก
เมื่อวันที่ 3-4 ก.ย. 52 ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้จัดสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอความเป็นมา ข้อมูลการศึกษา ตลอดจนจุดปัญหาที่ต้องปรับปรุงในแต่ละเส้นทางหลวงแผ่นดินสายหลัก ของโครงการ การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำไปใช้ประกอบการเพิ่มบัญชีจุดปัญหาที่ต้องปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ในพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสัมมนาใน 2 จังหวัด รวมประมาณ 200 คน
ตัวแทนจากกรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษา ได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ ข้อมูลการศึกษา โดยในส่วนพื้นที่ทำการศึกษาฯ นั้น จะครอบคลุมใน 6 เส้นทาง รวมระยะทางประมาณ 763 กิโลเมตร ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงทางแยกต่างระดับบางปะอิน — จ.สระบุรี ทางหลวงหมายเลข 2 ช่วง จ.สระบุรี — จ.นครราชสีมา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงแยกทางหลวงหมายเลข 338 — อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงทางแยกต่างระดับบางปะอิน — จ.นครสวรรค์ (แยกทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงแยกบางนา — จ.ชลบุรี (แยกทางเลี่ยงเมืองชลบุรี) และทางหลวงหมายเลข 35 ตลอดทั้งสาย
การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดปัญหาต่างๆ ในแต่ละเส้นทาง ทั้งจุดกลับรถ เกาะกลาง ทางร่วมทางแยกกับถนนสายรองหรือถนนท้องถิ่น ซึ่งความเห็นของผู้ร่วมสัมมนาทั้ง 2 จังหวัด ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ และเห็นว่าควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการจราจรบนทางหลวงเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้เสนอความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ต้องการให้เพิ่มบัญชีจุดปัญหาที่ต้องปรับปรุง รวมถึงต้องการให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงด้วย ซึ่งกรมทางหลวงได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบผลการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด
โครงการการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนทางหลวงสายหลัก นับเป็นโครงการสำคัญ ที่กรมทางหลวงจะนำผลการศึกษามาจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก เพื่อช่วยลดเวลาและเกิดความคล่องตัวในการเดินทาง รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-509-9091-2 ต่อ 112 toto_pat


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ