สสวท.ทดลองเครื่องมือประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549 16:55:07 น.
กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--สสวท

ศ.ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.ได้ดำเนินงานโครงการต้นร่างตัวอย่างการประเมินผลคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) เพื่อให้ครูมีตัวอย่างการประเมินผลคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น โดยจะทดลองเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าว กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ในวันที่ 24-28 เมษายน 2549 เวลา 9.00-16.00 น.และทดลองกับนักเรียนโรงเรียนสารวิทยา ในวันที่ 1-4 และ 8 พฤษภาคม 2549 เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องประชุมสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา อาคารปฏิบัติการ สสวท.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง