มูลนิธิสยามกัมมาจลประกาศผล 38 เรื่องเล่า “พอเพียง” ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้จากปลายปากกาแม่พิมพ์ของชาติ

ข่าวทั่วไป Thursday November 19, 2009 15:39 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--มูลนิธิสยามกัมมาจล “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว โดยยึดหลักของ “ทางสายกลาง” ซึ่งผู้สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและอยู่อย่างสมดุลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

คุณศศินี ลิ้มพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 40,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2554ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อ การปลูกฝังสำนึกความพอเพียงสู่เยาวชนไทย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในฐานะภาคีการขับเคลื่อนการขยายผลฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทำ โครงการประกวดเรื่องเล่า “บทเรียนความสำเร็จในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการการเรียนรู้” ขึ้น

วัตถุประสงค์เพื่อ จุดประกายและสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา และสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้มีโอกาสใคร่ครวญ ถอดบทเรียนความสำเร็จ ขณะเดียวกันเพื่อค้นหาตัวอย่างความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจทำตามได้ และยังเกิดเครือข่ายบุคลากรแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนยกย่องผู้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิสยามกัมมาจล รวม 139 แห่ง

ล่าสุดได้มีการประกาศผลเรื่องเล่าของผู้บริหาร คณะครู และครูที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกบนทางเว็บไซต์ www.sufficiencyeconomy.org , www.scbfoundation.com และ www.okkid.net โดยมีเรื่องเล่าพอเพียงผ่านเข้ารอบจำนวน 38 เรื่องจากจำนวนเรื่องเล่าที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 210 เรื่อง โดยเจ้าของเรื่องเล่าที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 -30 พฤศจิกายน 2552เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสรรหาเรื่องเล่าที่เป็น Best Practice จำนวน 5 -8 เรื่องเพื่อเป็นตัวอย่างของผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้สนใจได้นำไปปรับใช้ในบริบทของตน และจะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่เจ้าของเรื่องเล่าที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายภายในงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงต้นปี 2553 ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ