ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการนานาชาติในโอกาสครบรอบ 25 ปีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 15:15:16 น.
กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี และรองศาสตราจารย์เพ็ญจันท์ ส.โมไนยพงศ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้การต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาลที่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย คริสเตียน เรื่อง “ความท้าทายของพยาบาลวิชาชีพต่อสุขภาพพอเพียง (Toward the Modern Challenges of Nursing Profession for Sufficiency Health)” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสุขภาพจากนักวิชาการทั่วโลก เมื่อวันที่ 19 — 20 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 034229480 PR of Christian U
ข่าวที่เกี่ยวข้อง