กรมการขนส่งทางบก ให้รถตาม พ.ร.บ.ขนส่งต่อภาษีล่วงหน้าได้ ๓ เดือน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 19 มกราคม 2553 10:09:40 น.
กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ให้รถตาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ทุกคันตรวจสภาพก่อนชำระภาษีรถประจำปี รถบรรทุกและรถโดยสารส่วนบุคคลตรวจปีละครั้ง ส่วนรถโดยสารสาธารณะตรวจปีละ ๒ ครั้ง โดยสามารถดำเนินการได้ล่วงหน้า ๓ เดือน ก่อนวันสิ้นอายุภาษี เพียงนำรถเข้ารับการตรวจสภาพยังสำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ พร้อมหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และหลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พุทธศักราช ๒๕๓๕ มาแสดงเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนทะเบียนรถขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๕ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๖๓๐ - ๑ (ที่มา : ขสมก.)

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง