วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 16 มกราคม 2549 12:26:14 น.
กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการอบรมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลายสาขาวิชา ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องทำความเย็น ช่างเชื่อม ศิลป์ประดิษฐ์ ช่างตัดเสื้อ ทำอาหาร-ขนม การจัดดอกไม้ ช่างภาพ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สมุนไพรเพื่ออาชีพ ช่างซ่อมจักร ลีลาศเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยแบบราชสำนัก พิมพ์ดีด และคอมพิวเตอร์ โดยเปิดการเรียนเป็น ๓ รอบ คือ รอบเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. รอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. และรอบค่ำ ๑๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. ผู้สนใจติดต่อสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๗ ๕๓๗๑ และ ๐ ๒๔๓๘ ๑๑๓๓ กด ๓ ต่อ ๑๑๕

(ที่มา: น.ส.พ.เดลินิวส์ ๑๓ ม.ค.๔๙)--จบ--
ADVERTISEMENT