กรมการขนส่งทางบก แจ้งใช้รถป้ายแดงผิดกฎหมายและห้ามตกแต่งป้ายทะเบียนรถ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 มีนาคม 2553 11:18:23 น.
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงนำรถป้ายแดงมาใช้งานบนท้องถนน นอกจากจะผิดกฎหมายฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียนและไม่เสียภาษีประจำปีแล้ว ยังยากต่อการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย หรือมีการนำไปก่ออาชญากรรม และห้ามตกแต่งป้ายทะเบียนรถให้ผิดไปจากที่ทางราชการออกให้ ฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

ป้ายแดง เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำไปซ่อมแซมเท่านั้น โดยกำหนดให้วิ่งได้ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลากลางวันเท่านั้น ประชาชนทั่วไปไม่สามารถนำรถป้ายแดงมาวิ่งใช้งานบนท้องถนนไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๕๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ วัน เท่านั้น โดยเจ้าของรถจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนไปติดรถทันทีในวันที่จดทะเบียน

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ย้ำเตือนเจ้าของรถ หากแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดหรือสูญหายขอให้เจ้าของรถมาติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ให้ถูกต้อง ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียน อย่าได้สั่งทำหรือซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถจากร้านรับทำแผ่นป้ายมาติดที่รถ เพราะอาจมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมซึ่งมีโทษจำคุก และห้ามนำวัสดุอื่นใดไปบดบังแผ่นป้ายทะเบียนรถจนมองเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรไม่ชัดเจน ห้ามตัดแผ่นป้าย หรือตกแต่งลวดลายบนแผ่นป้ายทะเบียนเลียนแบบป้ายทะเบียนรถเลขสวยที่นำออกประมูล ผู้ฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๗๑๒ หรือสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

(ที่มา : กรมการขนส่งทางบก)
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง