ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 11:19:02 น.
กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press Logo) “สื่อความหมาย สอดประสานความทันสมัยและความเป็นไทย อธิบายความหมาย ไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์” โดยส่งผลงานแบบภาพสีและขาว — ดำ ขนาด A3 พร้อม CD-ROM บรรจุไฟล์ผลงานนามสกุล .AI, .JPG, .GIF หรืออื่น ๆ ที่สามารถเปิดได้บนระบบปฏิบัติการ Windows โดยมีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 300 DPI อธิบายความหมายองค์ประกอบต่าง ๆ ในแบบนั้น ๆ รวมถึง ชื่อ — นามสกุล อีเมลล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ออกแบบ ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร หมดเขต ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ www.mahidol.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6208-10 mu-pr
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง