การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ข่าวทั่วไป Thursday June 17, 2010 10:07 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กำหนดประชุม ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้คือ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน
นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค

๐๘.๓๐-๐๙.๑๕ น. ลงทะเบียน

๐๙.๑๕-๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุม และมอบนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น. การบรรยายเรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)

๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น. การบรรยายเรื่อง บทบาทและการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. แนวทางการดำเนินงาน และแผนงาน/โครงการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
โดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. การจัดกลุ่มเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานโครงการของ สทบ.(๑๓ กลุ่ม)

๑๖.๓๐ น. พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๓๘๐ คน ประกอบด้วย
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พัฒนาการจังหวัด
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ