จัดประชุมวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “APN: คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ”

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2553 14:26:36 น.
กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
วันพุธที่ 14 ก.ค.53 เวลา 09.00 น.

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “APN: คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ” จัดโดย สภาการพยาบาล ที่ห้อง แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง