ภาพข่าว: "คุณค่า พัฒนา สำเร็จ" โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 11:20:52 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ การประชุมวิชาการการปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “APN: คุณค่า การพัฒนา และความสำเร็จ” จัดโดย

สำนักสภาการพยาบาล โดยมี คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ที่ห้อง แกรนด์ เอบี โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-575-5599 ต่อ 1121, 1125  แผนกการสื่อสารการตลาด โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง