ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเสวนาหัวข้อ"เตรียมกาย เตรียมใจ รับภัยพิบัติ" ครั้งที่ 2

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553 16:02:22 น.
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงานเสวนาหัวข้อ “เตรียมกาย เตรียมใจ รับภัยพิบัติ” ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ผอ.มูลนิธิสภา เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ซีอีโอ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีและบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ร่วมบรรยาย ในวันเสาร์ที่ 14 ส.ค.53 เวลา 13.00 — 16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารธรรมนิเวศน์ ยุวพุทธฯ ศูนย์ 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-455-2525 และ www.ybat.org

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
สุรีรัตน์ ปานพรม / ปัทมา วัฒนาพรินทร
โทร. 0-2610-2367
ข่าวที่เกี่ยวข้อง