กองทัพเรือ จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 12 มิถุนายน 2550 08:16:06 น.
กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงไพเราะ อาทิ ใกล้รุ่ง แสงเดือน เทวาพาคู่ขวัญ ของขวัญจากก้อนดิน และต้นไม้ของพ่อ เป็นต้น โดยนักร้องรับเชิญ ได้แก่ คุณสุธาสินี พุทธินันท์ คุณธีรนัยน์ ณ หนองคาย และ คุณธงไชย แมคอินไตย์ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตดังกล่าว ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐

ผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินสามารถติดต่อโดยตรงที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๘๙๑ ๑๘๒๖ - ๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๘๐ หรือบริจาคเงินผ่าน ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยกองบัญชาการ กองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๓๕" เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ - ๑๑๑๓๗ - ๑ ในการนี้ กองทัพเรือได้จัดเตรียมที่นั่ง จำนวน ๒๐๐ ที่นั่ง สำหรับข้าราชการและนายทหารสัญญาบัตรที่เกษียณอายุราชการไปแล้วไม่จำกัดชั้นยศเข้าชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ฯ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ติดต่อขอรับบัตรและสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดง กาชาดคอนเสิร์ต ฝ่ายออกบัตรเชิญ ณ กรมข่าวทหารเรือ อาคาร ๔ ชั้น ๒ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๓๒๖๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๙๗ ได้ตั้งแต่บัดนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง