ข่าวอินโฟเควสท์
01:17 เฟดมีมติคงดอกเบี้ยตามคาด ขณะส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยช่วงครึ่งหลังปีนี้   คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 9 1 เสีย…
01:05 สื่อเผย"แอปเปิล"เตรียมโยกการผลิตออกจากจีน หวังหนีสงครามการค้า   นิตยสาร Nikkei Asian Review เปิดเผยว่า บริษัทแอปเปิล อิงค์ ได้แจ้งให้ซัพพลายเออ…
00:32 สหรัฐหวังบรรลุข้อตกลงลดภาษีสินค้าเกษตรกับญี่ปุ่นในเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า   นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) กล่าวแสดงความหวั…
00:18 คณะสืบสวนได้ข้อสรุป MH17 ถูกขีปนาวุธรัสเซียยิงตกจากยูเครน ขณะตั้งข้อหาฆาตกรรม 4 ราย   คณะสืบสวนนานาชาติแถลงในวันนี้ว่า ชาวรัสเซีย 3 คน และชาวยู…
23:36 เจ้าหน้าที่สามารถกู้ระบบไฟฟ้าของสถานีรถไฟนิวเจอร์ซี ส่งผลการเดินทางกลับสู่ภาวะปกติ   เจ้าหน้าที่สามารถกู้ระบบไฟฟ้าที่สถานีรถไฟนิวเจอร์ซี ส่งผลใ…

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 10

ข่าวการเมือง ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- พุธที่ 25 ธันวาคม 2539 16:27:00 น.
7 มีนาคม 2485 - 1 สิงหาคม 2487
จอมพล แปลก พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี (1) ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่
7 มีนาคม 2485  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ประกอบด้วย พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา พลเอก
เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่น อินทรโยธิน) และนายปรีดี พนมยงค์ ลงนามในประกาศพระยามานวราช
เสวี  (ปลอด ณ สงขลา)  ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 10
มีนาคม 2485 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี(2) ดังนี้
รายชื่อคณะรัฐมนตรี

1. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม               เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2. พลตรี พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต               เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

3. พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ        เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4. นาวาอากาศเอก เทียน เก่งระดมยิง        เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

5. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม               เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

6. นายวิจิตร วิจิตรวาทการ                 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

7. พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์           เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ

8. หม่อมหลวง เดช สนิทวงศ์                เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ

9. นายพันตรี ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม          เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

10. พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน                เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

11. นายอุทัย แสงมณี                       เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ

12. พันตรี ควง อภัยวงศ์                    เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

13. พลโท มังกร พรหมโยธี                  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

14. พลตำรวจตรี อดุล อดุลเดชจรัส            เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

15. นายโป - ระ สมาหาร                  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

16. นาวาเอก ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์          เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

17. พันเอก ประยูร ภมรมนตรี                เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

18. นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

19. นายเดือน บุนนาค                      เป็นรัฐมนตรี

20. นายทวี บุณยเกตุ                       เป็นรัฐมนตรี

21. พลอากาศตรี บุญเจียม โกมลมิศร์           เป็นรัฐมนตรี
22. พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นรัฐมนตรี

23. นายวนิช ปานะนนท์                     เป็นรัฐมนตรี

24. พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์                เป็นรัฐมนตรี

ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 (3)
รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2485 และได้รับความไว้
วางใจในวันเดียวกัน
นโยบายของรัฐบาลคณะนี้  ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2485 เล่ม 59 ตอน
18 หน้า 518
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง คือ
1. พระยามไหสวรรย์ (กาย สมบัติศิริ) เป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2485 (4)
2. เนื่องจากได้ประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรม จึงปรับปรุงรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์            เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์                  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)    เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
และให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2485(5)
3. นายวิจิตร วิจิตรวาทการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แทนจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2485 (6)
4. พันตรี ควง อภัยวงศ์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  และแต่งตั้งให้
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลโท จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ และแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2485
5. พันเอก อุดมโยธา รัตนาวดี เป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2485
6. พันตรี ควง อภัยวงศ์  ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ตั้งแต่วันที่
17 กุมภาพันธ์ 2486
7. หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2486 (7)
8. พันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ เป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2486 (8)
9. พลอากาศตรี เจียม อธึกเทวเดช โกมลมิศร์ ได้ขอกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง
รัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2486 (9)
10. พันตรี  หม่อมหลวงกรี  เดชาติวงศ์ รัฐมนตรี  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2486(10)
11. นายพลตำรวจโท  อดุล  อดุลเดชจรัส  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น
รองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2486
12. นายเดือน บุนนาค  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลอากาศตรี กาพย์
เทวฤทธิพันลึก ทัตตานนท์ เป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2486 (11)
13. นายวิจิตร วิจิตรวาทการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ได้กราบถวาย
บังคมลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น  ตั้งแต่วันที่
18 ตุลาคม 2486
14. นาวาอากาศเอก กาจ เก่งระดมยิง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ลาออก
จากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2486 (12)
15. นายดิเรก ชัยนาม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายกอ มไหสวรรย์ สมบัติศิริ รัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลตรี ไชย ประทีปเสน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2486 (13)
16. นายวนิช  ปานะนนท์ รัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และ
รัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2486 (14)
17. พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงกลาโหม  พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2486 (15)
18. นายอุทัย แสงมณี พ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ   และ
แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง นาวาเอกสังวรณ์ สุวรรณชีพ เป็นรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2486 (16)
19. นายวนิช ปานะนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้กราบถวายบังคมลาออก
จากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2487 (17)
20. พันเอก  ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    ในขณะที่
ประจำอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการทั้งสิ้น ที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ แทนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2487 (18)
21. พันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กราบ
ถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท  ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่
27 มีนาคม 2487 (19)

หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติ
ร่างพระราชบัญญัติ  อนุมัติพระราชกำหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์  พุทธศักราช  2487
พุทธศักราช 2487 และร่างพระราชบัญญัติอนุมัติ พระราชกำหนดจัดสร้างพุทธบุรีมณฑล พุทธศักราช  2487
พุทธศักราช 2487 นายกรัฐมนตรีและคณะจึงกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม
2487
ประกาศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2487
(1) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 15 หน้า 646 - 647 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2485
(2) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 16 หน้า 706 - 709 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2485
(3) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 16 หน้า 706 - 709 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2485
(4) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 19 หน้า 779 - 780 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2485
(5) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 32 หน้า 1081 - 1082 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2485
(6) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 41 หน้า 1294 - 1295 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2485
(7) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 14 หน้า 540 - 541 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2486
(8) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 20 หน้า 668 - 669 ลงวันที่ 1 เมษายน 2486
(9) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 25 หน้า 770 - 771 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2486
(10) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 50 หน้า 1412 - 1413 ลงวันที่ 21 กันยายน 2486
(11) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 51 หน้า 1468 - 1469 ลงวันที่ 28 กันยายน 2486
(12) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 57 หน้า 1590 - 1591 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2486
(13) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 57 หน้า 1592 - 1593 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2486
(14) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 59 หน้า 1615 - 1616 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2486
(15) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 61 หน้า 1675 - 1676 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2486
(16) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 69 หน้า 1824 - 1825 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2486
(17) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนที่ 9 หน้า - ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2487
(18) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนที่ 10 หน้า 266 - 267 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2487
(19) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนที่ 22 หน้า 392 - 393 ลงวันที่ 4 เมษายน 2487
--สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง