กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport and Communications)และหน่วยงานใต้สังกัด

ข่าวการเมือง Tuesday March 27, 2001 15:09 —ข้อมูลหน่วยงานราชการ

ที่อยู่ 38 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ Postal address 38 Ratchadamnoen Nok Road, Pom Prab Sattru Phai, Bangkok 10100               
โทร. +662 283 3000 โทรสาร +662 281 3959 URL http://www.motc.go.th อีเมล์ motc@motc.go.th
หน่วยงานใต้สังกัด จำนวน 20 หน่วยงาน
สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
Office of the Secretary to the Ministry
กรมการขนส่งทางบก
The Department of Land Transport
ที่อยู่: 1032 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10900
โทร.: (02)273 3100
URL http://www.dlt.motc.go.th
กรมเจ้าท่า
The Harbour Department
ที่อยู่: ถนนโยธา กรุงเทพฯ 10100
โทร.: (02)233 1311
โทรสาร: (02)236 7248
URL http://www.hd.motc.go.th
กรมไปรษณีย์โทรเลข
The Post and Telegraph Department
ที่อยู่: 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400
โทร.: (02)271 0151
โทรสาร: (02)271 3515
URL http://www.ptd.go.th
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
The Office of the Maritime Promotion Commission
โทร.: (02)281 3017
โทรสาร: (02)280 0563
URL http://www.ompc.motc.go.th
การรถไฟแห่งประเทศไทย
The State Railway of Thailand
ที่อยู่ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.: (02)223 0341
โทรสาร: (02)225 3801
URL http://www.srt.motc.go.th
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
The Bangkok Mass Transit Authority
ที่อยู่: 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร.: (02)246 0339
โทรสาร: (02)247 2189
URL http://www.bmta.motc.go.th
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Airways Internation Public Company Ltd
ที่อยู่: 89 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900
โทร.: (02)513 0121
โทรสาร: (02)513 5532
URL http://www.thaiairways.com
บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด
Aeronautical Radio of Thailand Ltd.
ที่อยู่: 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่มมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทร.: (02)287 3531
โทรสาร: (02)287 3131
URL http://www.aerothai.com
บริษัท ไทยเดินเรือ จำกัด
Thai Maritime Navigation Co.Ltd.
ที่อยู่: อาคารมโนรม ชั้นที่ 15 เลขที่ 3354/51 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.: +662 249 0100
โทรสาร: +622 249 0108
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
Office of the Permanent Secretary
โทร.: (02)281 3422
โทรสาร: (02)281 3959
กรมการบินพาณิชย์
The Department of Aviation
ที่อยู่: 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
โทร.: (02)287 0320
โทรสาร: (02)287 1956,(02)286 3662
URL http://www.aviation.go.th/
กรมทางหลวง
The Department of Highways
ที่อยู่: ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.: (02)246 1122
URL http://www.doh.motc.go.th
กรมอุตุนิยมวิทยา
The Meteorological Department
โทร.: (02)399 4566
โทรสาร: (02)399 4014
URL http://www.tmd.go.th
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Port Authority of Thailand
ที่อยู่: 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10111
โทร.: (02)249 0362
โทรสาร: (02)249 0885
URL http://www.pat.or.th
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
The Express Transportation Organization of Thailand
ที่อยู่: 485/1 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.: (02)245 3231
URL http://www.motc.go.th/english/express.htm
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
Telephone Organization of Thailand
ที่อยู่: 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร.: (02)505 1000
โทรสาร: (02)574 9533
URL http://www.tot.or.th
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
Airports Authority of Thailand
ที่อยู่: ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร.: (02)535 1111
URL http://www.airportthai.or.th
บริษัท ขนส่ง จำกัด
The Transport Company Limited
ที่อยู่: 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.: (02)937 0261
โทรสาร: (02)937 0281
URL http://www.traco.motc.go.th
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
The Communications Authority of Thailand
ที่อยู่: 99 ถนนแจ้งวัฒนะ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร.: (02)573 0099
โทรสาร: (02)574 6054
URL http://www.cat.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ