ข่าวอินโฟเควสท์
17:00 ผู้นำชาติสมาชิก EU หารือประเด็นผู้อพยพวันนี้ หวังแก้ปัญหาข้อพิพาท   กลุ่มผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) บางส่วนได้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงบรัสเ…
16:28 แบงก์ชาติจีนประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองธนาคารพาณิชย์ เริ่ม 5 ก.ค.   ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ใน…
15:12 กระทรวงคลังจีนเผยกำไรรัฐวิสาหกิจ 5 เดือนแรกพุ่งขี้น 20.9% ทะลุ 1.29 ล้านล้านหยวน   กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่า กำไรของรัฐวิสาหกิจจีน (SOE) ในช่…

ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองสถาบัน

ข่าวการเมือง -- พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2544 09:54:28 น.
ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างสองสถาบัน
นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการในการใช้ทรัพยากร และการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 28 พฤษภาคม 2544 เวลา 11.30 นาฬิกา สถาบันพระปกเกล้า โดย เลขาธิการ
สถาบันร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการใช้ทรัพยากรและการจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ 215-216 อาคารรัฐสภา 2
ประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวชื่นชมใน
ความมุ่งมั่นของสถาบันพระปกเกล้าและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะร่วมมือกันทางวิชาการ
ในการใช้ทรัพยากร และการจัดกิจกรรมร่วมกัน นับว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการ
ศึกษาที่สำคัญ และมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง ถือได้ว่าเป็นการสร้าง
ประวัติศาสตร์ที่ดีต่อสังคม
บันทึกข้อตกลงระบุถึงความร่วมมือแต่ละด้าน ประกอบด้วย
1. ความร่วมมือด้านวิชาการ ทั้งสองสถาบันจะดำเนินการให้สถาบันพระปกเกล้า
เป็นสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนการฝึก
อบรม และการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างประกาศนียบัตรชั้นสูงของสถาบันพระปกเกล้ากับหลักสูตรปริญญาตร หลักสูตร
มหาบัณฑิต และหลักสูตรที่สูงกว่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัย- ธรรมาธิราช
2. ความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากร ตกลงกันให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการบริหาร
ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการใช้สถานที่ การใช้บุคลากร การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ
การศึกษา การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ และ
3. ความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม สถาบันพระปกเกล้าและมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ตกลงกันให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้มีหรือจะมีขึ้นในภายหน้าร่วมกัน เช่น
การจัดงาน " วันพระปกเกล้า" ร่วมกัน เป็นต้น
กองการประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง