ข่าวอินโฟเควสท์
15:34 อินเดียยังคงพยายามติดต่อยาน "วิกรัม" ก่อนครบกำหนดเส้นตายภารกิจสำรวจดวงจันทร์วันนี้   องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย (ISRO) พยายามที่จะติดต่อกับยา…
14:46 "เฟซบุ๊ก" ระงับให้บริการหลายหมื่นแอพพลิเคชั่น เซ่นคดีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   บริษัทเฟซบุ๊ก อิงค์เปิดเผยว่า บริษัทได้ระงับการให้บริการหลายหมื่…
13:10 "แอปเปิล" เฮ หลังรัฐบาลสหรัฐอนุมัติคำขอยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์   สำนักงานผู้แทนการค้าและบันทึกราชการของสหรัฐระบุว่า หน่วยงานกำกับดู…
12:09 กลุ่มสนับสนุนจีนเริ่มฉีกทำลายกำแพงติดข้อความประท้วงในฮ่องกง หวั่นเกิดเหตุปะทะอีก   กลุ่มผู้สนับสนุนจีนได้ฉีกทำลายกำแพงเลนนอน (Lennon Walls) ซึ่…
11:21 เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำในรัฐยูทาห์ของสหรัฐ นักท่องเที่ยวเสียชีวิต 4 ราย   หน่วยลาดตระเวนทางหลวงรัฐยูทาห์ (UHP) เปิดเผยในวันนี้ว่า นักท่อง…

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 55/2562 เรื่อง วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน ประกาศ ก.ล.ต. -- พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 14:26:39 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ. 55/2562
เรื่อง วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 88/2552  เรื่อง การเปิดทำการและหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกประกาศกำหนดวันหยุด

ทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2563  ไว้ดังต่อไปนี้

1.  วันพุธ              1  มกราคม            วันขึ้นปีใหม่

2.  วันจันทร์            10  กุมภาพันธ์          วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)

3.  วันจันทร์            6  เมษายน            วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4.  วันจันทร์            13  เมษายน           วันสงกรานต์

5.  วันอังคาร           14  เมษายน           วันสงกรานต์

6.  วันพุธ              15  เมษายน           วันสงกรานต์

7.  วันศุกร์             1  พฤษภาคม           วันแรงงานแห่งชาติ

8.  วันจันทร์            4  พฤษภาคม           วันฉัตรมงคล

9.  วันพุธ              6  พฤษภาคม           วันวิสาขบูชา

10.  วันพุธ             3  มิถุนายน            วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

11.  วันจันทร์           6  กรกฎาคม           วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา(วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)

12.  วันอังคาร          28  กรกฎาคม          วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

13.  วันพุธ             12  สิงหาคม           วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

14.  วันอังคาร          13  ตุลาคม            วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15.  วันศุกร์            23  ตุลาคม            วันปิยมหาราช

16.  วันจันทร์           7  ธันวาคม            วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

17.  วันพฤหัสบดี         10  ธันวาคม           วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

18.  วันพฤหัสบดี         31  ธันวาคม           วันสิ้นปี

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม  หากวันตรุษดังกล่าว

ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์
ประกาศ  ณ  วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่มา: http://www.sec.or.th/
ข่าวที่เกี่ยวข้อง