ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุด

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2564 - 28 เมษายน...

ทั่วไป 13:22น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2564 28 เมษายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 22 25 เม.ย. 64 บริเวณประเทศไทยมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 เมษายน 2564

ทั่วไป 07:10น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง กับมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน พ.ศ....

ทั่วไป 21 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 48/64 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2564 - 27 เมษายน...

ทั่วไป 21 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 21 25 เม.ย. 64 บริเวณประเทศไทยมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 เมษายน 2564

ทั่วไป 21 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2564 - 26 เมษายน...

ทั่วไป 20 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 20 26 เม.ย. 64 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 เมษายน 2564

ทั่วไป 20 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน...

ทั่วไป 19 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 25 เมษายน พ.ศ.2564 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 47/64 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 - 25 เมษายน...

ทั่วไป 19 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 25 เมษายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 19 20 เม.ย. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 เมษายน 2564

ทั่วไป 19 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 16 - 22 เมษายน...

ทั่วไป 16 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 16 22 เมษายน พ.ศ.2564 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 46/64 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 - 22 เมษายน...

ทั่วไป 16 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 22 เมษายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 16 19 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 เมษายน 2564

ทั่วไป 16 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 - 18 เมษายน...

ทั่วไป 12 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 12 18 เมษายน พ.ศ.2564 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 44/64 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2564 - 18 เมษายน...

ทั่วไป 12 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2564 18 เมษายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 13 15 เม.ย. 64 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 เมษายน 2564

ทั่วไป 12 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 9 - 15 เมษายน...

ทั่วไป 9 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 9 15 เมษายน พ.ศ.2564 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 43/64 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 - 15 เมษายน...

ทั่วไป 9 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 15 เมษายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 10 12 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจี... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 เมษายน 2564

ทั่วไป 9 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 - 14 เมษายน...

ทั่วไป 8 เม.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2564 14 เมษายน 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 8 9 เม.ย. 64 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ


ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 8 เมษายน พ.ศ. 2564 13:28 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ