ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุด

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2565 - 26 มกราคม...

ทั่วไป 13:29น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 20 22 ม.ค. 65 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 มกราคม 2565

ทั่วไป 07:14น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 - 25 มกราคม พ.ศ....

ทั่วไป 19 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ออกประกาศวันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8/2565 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2565 - 25 มกราคม...

ทั่วไป 19 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2565 25 มกราคม 2565 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 20 22 ม.ค. 65 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนปกคลุมภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 มกราคม 2565

ทั่วไป 19 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2565 - 24 มกราคม...

ทั่วไป 18 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2565 24 มกราคม 2565 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 18 19 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

ทั่วไป 18 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมฝ่ายตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 - 23 มกราคม พ.ศ....

ทั่วไป 17 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 23 มกราคม พ.ศ. 2565 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 7/2565... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 - 23 มกราคม...

ทั่วไป 17 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 23 มกราคม 2565 การคาดหมาย คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 18 19 ม.ค. 65... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

ทั่วไป 17 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนไปปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2565 - 20 มกราคม...

ทั่วไป 14 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2565 20 มกราคม 2565 การคาดหมาย คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 14 17 ม.ค. 65... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 - 20 มกราคม พ.ศ....

ทั่วไป 14 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 14 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6/2565... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 มกราคม 2565

ทั่วไป 14 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2565 - 19 มกราคม...

ทั่วไป 13 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2565 19 มกราคม 2565 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 13 16 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 มกราคม 2565

ทั่วไป 13 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 - 18 มกราคม พ.ศ....

ทั่วไป 12 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 12 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ออกประกาศวันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5/2565 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2565 - 18 มกราคม...

ทั่วไป 12 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2565 18 มกราคม 2565 การคาดหมาย คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 13 18 ม.ค. 65... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 มกราคม 2565

ทั่วไป 12 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมปกคล... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 - 17 มกราคม...

ทั่วไป 11 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 17 มกราคม 2565 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 11 13 ม.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไท... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 มกราคม 2565

ทั่วไป 11 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้... อ่านต่อ


ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 11 มกราคม พ.ศ. 2565 07:03 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ