ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุด

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม พ.ศ....

ทั่วไป 23 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 23 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 88/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 - 29 กรกฏาคม...

ทั่วไป 23 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 29 กรกฏาคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 23 25 ก.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2564

ทั่วไป 23 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศเวียดนามตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 - 28 กรกฏาคม...

ทั่วไป 22 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 28 กรกฏาคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 22 25 ก.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2564

ทั่วไป 22 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศเวียดนามตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฎาคม...

ทั่วไป 21 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ออกประกาศวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 87/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 - 27 กรกฏาคม...

ทั่วไป 21 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 27 กรกฏาคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 21 23 ก.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 กรกฏาคม 2564

ทั่วไป 21 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศเวียดนามตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 - 26 กรกฏาคม...

ทั่วไป 20 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 26 กรกฏาคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 20 23 ก.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2564

ทั่วไป 20 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาวตอนบน และเวียดนามตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม พ.ศ....

ทั่วไป 19 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 86/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 - 25 กรกฏาคม...

ทั่วไป 19 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 25 กรกฏาคม 2564 การคาดหมาย อากาศ ในช่วงวันที่ 19 23 ก.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2564

ทั่วไป 19 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ....

ทั่วไป 16 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 16 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 85/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 - 22 กรกฏาคม...

ทั่วไป 16 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 22 กรกฏาคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 16 17 ก.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2564

ทั่วไป 16 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคกลาง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 - 21 กรกฏาคม...

ทั่วไป 15 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 21 กรกฏาคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 15 16 ก.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 กรกฏาคม 2564

ทั่วไป 15 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม...

ทั่วไป 14 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 14 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ออกประกาศวันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 84/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 - 20 กรกฏาคม...

ทั่วไป 14 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 20 กรกฏาคม 2564 การคาดหมาย คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 14 16 ก.ค. 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน... อ่านต่อ


ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 13:11 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ