ข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา ล่าสุด

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 - 3 กุมภาพันธ์...

28 ม.ค. 63 13:27 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 3 กุมภาพันธ์ 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 28 30 ม.ค. 63 บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 มกราคม 2563

28 ม.ค. 63 07:27 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ....

27 ม.ค. 63 15:25 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12/63 การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 27 30 ม.ค. 63... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์...

27 ม.ค. 63 13:12 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 2 กุมภาพันธ์ 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 27 30 ม.ค. 63 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2 4... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 มกราคม 2563

27 ม.ค. 63 07:17 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2563 - 29 มกราคม...

24 ม.ค. 63 13:38 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 การคาดหมาย ในวันที่ 23 ม.ค. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มกราคม 2563

24 ม.ค. 63 07:19 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2563 - 29 มกราคม...

23 ม.ค. 63 13:19 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 การคาดหมาย ในวันที่ 23 ม.ค. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มกราคม 2563

23 ม.ค. 63 07:25 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า 22 - 28 มกราคม พ.ศ. 2563

22 ม.ค. 63 14:49 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ออกประกาศวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10/63 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2563 - 28 มกราคม...

22 ม.ค. 63 13:34 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2563 28 มกราคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 22 23 ม.ค. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 มกราคม 2563

22 ม.ค. 63 07:43 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 - 27 มกราคม...

21 ม.ค. 63 13:19 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 22 24 ม.ค. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 มกราคม 2563

21 ม.ค. 63 06:56 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า 20 – 26 มกราคม พ.ศ.2563

20 ม.ค. 63 13:54 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม พ.ศ.2563 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9/63... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2563 - 26 มกราคม...

20 ม.ค. 63 13:19 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2563 26 มกราคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 20 23 ม.ค. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 มกราคม 2563

20 ม.ค. 63 06:53 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 – 23 มกราคม พ.ศ....

17 ม.ค. 63 16:26 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 – 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8/63... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 - 23 มกราคม...

17 ม.ค. 63 13:35 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 23 มกราคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 17 18 ม.ค. 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 มกราคม 2563

17 ม.ค. 63 07:22 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่... อ่านต่อ


ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 17 มกราคม พ.ศ. 2563 07:22 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ