ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุด

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

ทั่วไป 1 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในช่วงวันที่ 1 3 มี.ค. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวั... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 มีนาคม 2567

ทั่วไป 1 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 01 มีนาคม 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ....

ทั่วไป 29 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในช่วงวันที่ 29 ก.พ. และ 4 6 มี.ค. 67... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ทั่วไป 29 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 29 กุมภาพันธ์ 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม พ.ศ....

ทั่วไป 28 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในช่วงวันที่ 28 29 ก.พ. และ 4 5 มี.ค. 67... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ทั่วไป 28 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 28 กุมภาพันธ์ 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ....

ทั่วไป 27 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในช่วงวันที่ 28 29 ก.พ. และ 4 มี.ค. 67... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ทั่วไป 27 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 27 กุมภาพันธ์ 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ....

ทั่วไป 26 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 25/2567... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ทั่วไป 23 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 23 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในช่วงวันที่ 24 26 ก.พ. 67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุม... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ....

ทั่วไป 23 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 23 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ทั่วไป 23 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 23 กุมภาพันธ์ 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

ประกาศเริ่มต้นฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2567

ทั่วไป 22 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ทั่วไป 22 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 22 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในช่วงวันที่ 22 23 ก.พ. 67 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ทั่วไป 22 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 22 กุมภาพันธ์ 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนล่าง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ....

ทั่วไป 21 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ออกประกาศวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ทั่วไป 21 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในช่วงวันที่ 22 23 ก.พ. 67 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ทั่วไป 21 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 21 กุมภาพันธ์ 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ทั่วไป 20 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 20 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในช่วงวันที่ 20 22 ก.พ. 67 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ทั่วไป 20 ก.พ. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 20 กุมภาพันธ์ 2567 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง... อ่านต่อ


ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 07:00 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ