ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุด

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 25 - 31 มกราคม พ.ศ....

ทั่วไป 15:13น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 25 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 - 31 มกราคม...

ทั่วไป 13:33น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 25 27 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 มกราคม 2564

ทั่วไป 07:21น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือต... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 - 28 มกราคม พ.ศ....

ทั่วไป 22 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10/64 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2564 - 28 มกราคม...

ทั่วไป 22 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564 การคาดหมาย คาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 22 24 ม.ค. 64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

ทั่วไป 22 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 - 27 มกราคม...

ทั่วไป 21 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 27 มกราคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 21 24 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 มกราคม 2564

ทั่วไป 21 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 มกราคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม...

ทั่วไป 20 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 20 26 มกราคม พ.ศ.2564 ออกประกาศวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9/64 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2564 - 26 มกราคม...

ทั่วไป 20 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2564 26 มกราคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 21 24 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 มกราคม 2564

ทั่วไป 20 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2564 - 25 มกราคม...

ทั่วไป 19 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 19 20 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะลงมาปกคลุมประเทศไท... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

ทั่วไป 19 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 18 - 24 มกราคม พ.ศ....

ทั่วไป 18 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 18 24 มกราคม พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8/64... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 - 24 มกราคม...

ทั่วไป 18 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 24 มกราคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 18 20 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะลงมาปกคลุมประเทศไท... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มกราคม 2564

ทั่วไป 18 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุม... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 - 21 มกราคม พ.ศ....

ทั่วไป 15 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 15 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 7/64 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 - 21 มกราคม...

ทั่วไป 15 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 21 มกราคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 15 16 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 มกราคม 2564

ทั่วไป 15 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2564 - 20 มกราคม...

ทั่วไป 14 ม.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 15 16 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมปร้เทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง... อ่านต่อ


ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 14 มกราคม พ.ศ. 2564 13:41 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ