ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุด

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 กันยายน 2563

07:49น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 - 27 กันยายน...

21 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 27 กันยายน พ.ศ.2563 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 114/63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2563 - 27 กันยายน...

21 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2563 27 กันยายน 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 21 22 กันยายน 2563 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

21 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 18 - 24 กันยายน พ.ศ....

18 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 18 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 113/63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2563 - 24 กันยายน...

18 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 18 20 กันยายน 2563 พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โนอึล”... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 กันยายน 2563

18 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (18 ก.ย. 2563) พายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน)... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2563 - 23 กันยายน...

17 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563 การคาดหมาย ในวันที่ 17 ก.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 กันยายน 2563

17 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 16 - 22 กันยายน...

16 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 16 22 กันยายน พ.ศ.2563 ออกประกาศวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 112/63 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2563 - 22 กันยายน...

16 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 16 17 ก.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 กันยายน 2563

16 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดบริเวณตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2563 - 21 กันยายน...

15 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 16 17 ก.ย. 63 ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 กันยายน 2563

15 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน พ.ศ....

14 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน พ.ศ. 2563 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 111/63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2563 - 20 กันยายน...

14 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2563 20 กันยายน 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 14 15 ก.ย. 63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 กันยายน 2563

14 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 11 - 17 กันยายน พ.ศ....

11 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 11 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 110/63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2563 - 17 กันยายน...

11 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 12 15 ก.ย. 63 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 กันยายน 2563

11 ก.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย... อ่านต่อ


ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 11 กันยายน พ.ศ. 2563 07:31 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ