ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุด

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน พ.ศ....

ทั่วไป 31 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 6 เมษายน พ.ศ. 2566 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

ทั่วไป 31 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 31 มีนาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ....

ทั่วไป 30 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. 5 เม.ย. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มีนาคม 2566

ทั่วไป 30 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 30 มีนาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ....

ทั่วไป 29 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 30 มี.ค. 4 เม.ย. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ....

ทั่วไป 29 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ออกประกาศวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 38/2566... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มีนาคม 2566

ทั่วไป 29 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 29 มีนาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ....

ทั่วไป 28 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 28 29 มี.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 มีนาคม 2566

ทั่วไป 28 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 28 มีนาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ....

ทั่วไป 27 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ออกประกาศวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 37/2566... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ....

ทั่วไป 27 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2 เมษายน พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 27 29 มี.ค. 66 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566

ทั่วไป 27 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 27 มีนาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

ทั่วไป 24 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 24 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 24 25 มี.ค. 66 และวันที่ 30 มี.ค 66... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566

ทั่วไป 24 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 24 มีนาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

ทั่วไป 23 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 23 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 23 25 มี.ค. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

ทั่วไป 23 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 23 มีนาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 - 28 มีนาคม พ.ศ....

ทั่วไป 22 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ออกประกาศวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 35/2566 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

ทั่วไป 22 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 22 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 22 25 มี.ค. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566

ทั่วไป 22 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ลักษณะอากาศทั่วไป 22 มีนาคม 2566 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

ทั่วไป 21 มี.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในช่วงวันที่ 21 25 มี.ค. 66 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน... อ่านต่อ


ข่าวกรมอุตุนิยมวิทยา ก่อน 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 14:09 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ