สมาคมสตรีอเมริกันมอบโล่เกียรติคุณอุทิศตนทำงาน

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 16:13:37 น.

สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (American Women's Club of Thailand) นำโดยนางลอร์รา บากิน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานร่วมโครงการทุนการศึกษา และคณะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้นางเรืองรอง ผันอากาศ (ที่ 2 จากขวา) เจ้าหน้าที่ประสานงานทุนการศึกษาอาวุโสมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) สำหรับการอุทิศตนปฎิบัติงานอ่านต่อ

สมาคมสตรีอเมริกันมอบโล่เกียรติคุณอุทิศตนทำงาน