โรคไตหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน

ThaiPR.net -- พุธที่ 24 เมษายน 2562 14:32:20 น.

ผู้ป่วยเบาหวานถ้าเริ่มมีภาวะไตเสื่อมแล้วถือเป็นเรื่องที่น่าห่วง การตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวจึงมีความสำคัญและจะทำให้เริ่มการรักษาได้เร็ว ก่อนจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงมากขึ้นตามมา โรคเบาหวานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดฝอยในไต ระดับน้ำตาลที่สูงมีผลทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและตีบมากขึ้นอ่านต่อ

โรคไตหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน