“มิติใหม่ของข้าวเม่า” Fusion Food ฉบับบุรีรัมย์โมเดล

ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 13:30:07 น.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยรูปลักษณ์ รสชาติที่เปลี่ยนไปจากของเดิม ถือเป็นความท้าทายทางการตลาดในการเดาทางผู้บริโภค โดยเฉพาะการแข่งขันทางการตลาดปัจจุบันค่อนข้างสูงและมีสินค้าทางเลือกมากมายอ่านต่อ

“มิติใหม่ของข้าวเม่า” Fusion Food ฉบับบุรีรัมย์โมเดล“มิติใหม่ของข้าวเม่า” Fusion Food ฉบับบุรีรัมย์โมเดล“มิติใหม่ของข้าวเม่า” Fusion Food ฉบับบุรีรัมย์โมเดล“มิติใหม่ของข้าวเม่า” Fusion Food ฉบับบุรีรัมย์โมเดล