ชี้แจงเรื่องการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ

ThaiPR.net -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 16:07:22 น.

ปลัด ก.วิทย์ฯ แจ้งประกาศ ก. วิทย์ฯ เรื่อง "กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร" เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนงบวิจัยและนวัตกรรม ชี้ไม่กระทบมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานขึ้นกับสังกัดเดิม(7 เมษายน 2562) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจงว่า เรื่อง ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ่านต่อ

ชี้แจงเรื่องการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการภาครัฐ