ทีเส็บ หนุนอุตสาหกรรมไมซ์ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ พาภาคเอกชน - ภาครัฐ – ผู้ประกอบการ ชมชิมช้อปทุเรียน สหกรณ์นิคมวังไทรและนิคมชุมแสงจันทร์ จังหวัดระยองในกิจกรรม FAM trip ไมซ์ชุมชนปี 2

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 11:55:13 น.

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นำคณะผู้แทนเอกชนเดินทางเยี่ยมชมศักยภาพของ "สหกรณ์นิคมวังไทร จังหวัดระยอง" ซึ่งเป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมกิจกรรมไมซ์เพื่อชุมชนปี 2 โดยเป็นความร่วมมือในการจัดทำโครงการระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์อ่านต่อ

ทีเส็บ หนุนอุตสาหกรรมไมซ์ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ พาภาคเอกชน - ภาครัฐ – ผู้ประกอบการ ชมชิมช้อปทุเรียน สหกรณ์นิคมวังไทรและนิคมชุมแสงจันทร์ จังหวัดระยองในกิจกรรม FAM trip ไมซ์ชุมชนปี 2