ข่าวกรมการผังเมือง ก่อน 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 08:20 น.

กฏหมายและประกาศ ร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักผังเมืองกระทรวงมหาดไทย...

12 ต.ค. 37 08:20 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักผัง เมือง กระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย... อ่านต่อ


ข่าวกรมการผังเมือง ก่อน 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 08:20 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ