ข่าวกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ล่าสุด

GOLDPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ส.ค.51

หุ้น-การเงิน ก.ย. 51 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (หน่วย: บาท)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,400,989,196.74มูลค่าหน่วยลงทุน... อ่านต่อ

GOLDPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ส.ค.51

หุ้น-การเงิน ก.ย. 51 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (หน่วย: บาท)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,400,989,196.74มูลค่าหน่วยลงทุน... อ่านต่อ

GOLDPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ก.ค.51

หุ้น-การเงิน ส.ค. 51 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 (หน่วย: บาท)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,467,209,014.57มูลค่าหน่วยลงทุน... อ่านต่อ

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2551

หุ้น-การเงิน ส.ค. 51 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สิงหาคม 25516 ส.ค. 10 ก.ย. CNT เสนอซื้อ 114,944,932 หุ้น หุ้นละ 2.50 บาท สิงหาคม 2551 14 ส.ค. PS ลูกหุ้นเข้า 5,441,500 หุ้น GOLDPF เปลี่ยนชื่อจาก... อ่านต่อ

GOLDPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 มิ.ย.51

หุ้น-การเงิน ก.ค. 51 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2551 (หน่วย: บาท)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,457,724,113.03มูลค่าหน่วยลงทุน... อ่านต่อ

GOLDPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 พ.ค.51

หุ้น-การเงิน มิ.ย. 51 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 (หน่วย: บาท)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,425,903,173.85มูลค่าหน่วยลงทุน... อ่านต่อ

GOLDPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 เม.ย. 51

หุ้น-การเงิน พ.ค. 51 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 เมษายน 2550 (หน่วย: บาท)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,418,256,694.29 มูลค่าหน่วยลงทุน... อ่านต่อ

GOLDPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ต.ค. 50

หุ้น-การเงิน พ.ย. 50 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2550 (หน่วย: บาท)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,104,303,988.36 มูลค่าหน่วยลงทุน... อ่านต่อ

GOLDPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 ก.ย.50

หุ้น-การเงิน พ.ย. 50 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 กันยายน 2550 (หน่วย: บาท)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,101,015,737.49มูลค่าหน่วยลงทุน... อ่านต่อ

GOLDPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 ส.ค. 50

หุ้น-การเงิน ก.ย. 50 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2550 (หน่วย: บาท)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,095,729,150.62มูลค่าหน่วยลงทุน... อ่านต่อ

GOLDPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 มิ.ย. 50

หุ้น-การเงิน ก.ค. 50 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2550 (หน่วย: บาท)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,078,934,012.00มูลค่าหน่วยลงทุน... อ่านต่อ

GOLDPF ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 พ.ค. 50

หุ้น-การเงิน ก.ค. 50 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 (หน่วย: บาท)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,064,863,952.95มูลค่าหน่วยลงทุน... อ่านต่อ

ภาพข่าว: “ซื้อขายวันแรกของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)”

ทั่วไป พ.ค. 50 –ThaiPR.net วิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการ ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ วิลเลี่ยมจอห์น วิลฟอง... อ่านต่อ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 22 พ.ค....

ทั่วไป พ.ค. 50 –ThaiPR.net กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โกลด์ มูลค่า 2,060 ล้านบาท ภายใต้การจัดการของบลจ. กสิกรไทย เตรียมเข้าซื้อขายในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ใช้ชื่อย่อว่า... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(22 พฤษภาคม 2550)

ปฏิทินข่าว พ.ค. 50 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550 09.00 น. 10.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกใน... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(22 พฤษภาคม 2550)

ปฏิทินข่าว พ.ค. 50 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2550 09.00 น. 10.30 น. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกใน... อ่านต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรั...

ทั่วไป พ.ค. 50 –ThaiPR.net ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอสั... อ่านต่อ

บลจ. กสิกรไทย เครื่องร้อน ส่ง “GOLDPF” ชิงชัยในตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ทั่วไป เม.ย. 50 –ThaiPR.net บลจ.กสิกรไทย ได้ฤกษ์ส่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) บุกตลาด ชูจุดเด่นลงทุนในสิทธิการเช่าแต่มีสิทธิซื้อขาดเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์หรู... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ