ข่าวตั๋วเงินคลัง ก่อน 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14:58 น.

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล

หุ้น-การเงิน มิ.ย. 65 –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล เลขที่ ฝชพ.(ว) 32/2565 วันที่ออกหนังสือเวียน 14 มิถุนายน 2565... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 4 หมื่นลบ.อยู่ที่ 0.48526%

เศรษฐกิจ มิ.ย. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ThaiBMA Symbol TB22D07A ISIN CODE TH0623072C84 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 08/06/65 วันครบกำหนด 07/12/65 อายุ (182... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 4 หมื่นลบ. อยู่ที่ 0.59855%

เศรษฐกิจ พ.ค. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลการตอบแทนตั๋วเงินคลัง ล่าสุด 23 พ.ค.65 มูลค่า 4 หมื่นลบ. อายุ 182 วัน อยู่ที่ 0.59855%... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 4 หมื่นลบ.อยู่ที่ 0.63504%

เศรษฐกิจ พ.ค. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ThaiBMA Symbol TB22N09A ISIN CODE TH0623072B85 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 11/05/65 วันครบกำหนด 09/11/65 อายุ (182... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 5 หมื่นลบ.

เศรษฐกิจ เม.ย. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565 ThaiBMA Symbol TB22O26A TB23426A ISIN CODE TH0623A72A87 TH0623073481 CFI Code DYZTXR DYZTXR วันชำระเงิน 27/04/65... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 1 หมื่นลบ.อยู่ที่ 0.69325%

เศรษฐกิจ เม.ย. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 ThaiBMA Symbol TB23419A ISIN CODE TH0623A73487 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 20/04/65 วันครบกำหนด 19/04/66 อายุ (364... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 4 หมื่นลบ.อยู่ที่ 0.58209%

เศรษฐกิจ เม.ย. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 ThaiBMA Symbol TB22O12A ISIN CODE TH0623072A86 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 12/04/65 วันครบกำหนด 12/10/65 อายุ (183... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 4 หมื่นลบ.อยู่ที่ 0.53505%

เศรษฐกิจ มี.ค. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 ThaiBMA Symbol TB22928A ISIN CODE TH0623A72984 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 30/03/65 วันครบกำหนด 28/09/65 อายุ (182... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 4 หมื่นลบ.อยู่ที่ 0.51117%

เศรษฐกิจ มี.ค. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลการตอบแทนตั๋วเงินคลัง ล่าสุด 14 มี.ค.65 มูลค่า 4 หมื่นลบ. อายุ 182 วัน อยู่ที่ 0.51117%... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 4 หมื่นลบ.อยู่ที่ 0.48984%

เศรษฐกิจ ก.พ. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลการตอบแทนตั๋วเงินคลัง ล่าสุด 28 ก.พ.65 มูลค่า 40,000 ลบ.อายุ 182 วัน อยู่ที่ 0.48984% ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้... อ่านต่อ

ธปท.เผยผลตอบแทนพันธบัตร ธปท.มูลค่า 5 หมื่นลบ.และตั๋วเงินคลัง 4 หมื่นลบ.

เศรษฐกิจ ก.พ. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ThaiBMA CB22519A TB22817A ISIN CODE TH0655C72586 TH0623A72885 CFI Code DYZTXR DYZTXR วันชำระเงิน 17/02/65... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 4 หมื่นลบ.อยู่ที่ 0.49801%

เศรษฐกิจ ม.ค. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ThaiBMA Symbol TB22803A ISIN CODE TH0623072889 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 02/02/65 วันครบกำหนด 03/08/65 อายุ (182... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 4 หมื่นลบ.อยู่ที่ 0.47956%

เศรษฐกิจ ม.ค. 65 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 ThaiBMA Symbol TB22720A ISIN CODE TH0623A72786 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 19/01/65 วันครบกำหนด 20/07/65 อายุ (182... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 4 หมื่นลบ. อยู่ที่ 0.48588%

เศรษฐกิจ ธ.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลการตอบแทนตั๋วเงินคลัง ล่าสุด 30 ธ.ค.64 มูลค่า 40,000 ลบ.อายุ 182 วัน อยู่ที่ 0.48588% ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลังมูลค่า 4 หมื่นลบ.ที่ 0.49552%

เศรษฐกิจ ธ.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ThaiBMA Symbol TB22622A ISIN CODE TH0623A72687 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 22/12/64 วันครบกำหนด 22/06/65 อายุ (182... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง มูลค่า 4 หมื่นลบ.ที่ 0.52182%

เศรษฐกิจ พ.ย. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ThaiBMA Symbol TB22525A ISIN CODE TH0623A72588 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 24/11/64 วันครบกำหนด 25/05/65 อายุ (182... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง มูลค่า 4 หมื่นลบ.ที่ 0.53777%

เศรษฐกิจ พ.ย. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ThaiBMA Symbol TB22511A ISIN CODE TH0623072582 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 10/11/64 วันครบกำหนด 11/05/65 อายุ (182... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง มูลค่า 4 หมื่นลบ.ที่ 0.53012%

เศรษฐกิจ ต.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลการตอบแทนตั๋วเงินคลัง ล่าสุด 25 ต.ค.64 มูลค่า 40,000 ลบ.อายุ 182 วัน อยู่ที่ 0.53012% ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้... อ่านต่อ

ธปท.เผยผลตอบแทนพันธบัตร ธปท.และตั๋วเงินคลังมูลค่า 9 หมื่นลบ.

เศรษฐกิจ ต.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุมัติผลการประมูล ดังนี้ ThaiBMA CB22113A TB22412A ISIN CODE TH0655B72182 TH0623B72487 CFI... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง มูลค่า 4 หมื่นลบ.ที่ 0.49315%

เศรษฐกิจ ก.ย. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลการตอบแทนตั๋วเงินคลัง ล่าสุด 27 ก.ย.64 มูลค่า 40,000 ลบ.อายุ 182 วัน อยู่ที่ 0.49315% ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง มูลค่า 4 หมื่นลบ.ที่ 0.48972%

เศรษฐกิจ ก.ย. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 ThaiBMA Symbol TB22316A ISIN CODE TH0623A72380 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 15/09/64 วันครบกำหนด 16/03/65 อายุ (182... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง มูลค่า 4 หมื่นลบ.ที่ 0.46290%

เศรษฐกิจ ส.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ThaiBMA Symbol TB22302A ISIN CODE TH0623072384 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 01/09/64 วันครบกำหนด 02/03/65 อายุ (182... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง มูลค่า 4 หมื่นลบ.ที่ 0.44923%

เศรษฐกิจ ส.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ThaiBMA Symbol TB22217A ISIN CODE TH0623A72281 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 18/08/64 วันครบกำหนด 17/02/65 อายุ (183... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง มูลค่า 4 หมื่นลบ.ที่ 0.48556%

เศรษฐกิจ ส.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ThaiBMA Symbol TB22202A ISIN CODE TH0623072285 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 04/08/64 วันครบกำหนด 02/02/65 อายุ (182... อ่านต่อ

ธปท.ประกาศผลตอบแทนตั๋วเงินคลัง มูลค่า 4 หมื่นลบ.ที่ 0.48315%

เศรษฐกิจ ก.ค. 64 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ประมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ThaiBMA Symbol TB22119A ISIN CODE TH0623A72182 CFI Code DYZTXR วันชำระเงิน 21/07/64 วันครบกำหนด 19/01/65 อายุ (182... อ่านต่อ


ข่าวตั๋วเงินคลัง ก่อน 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 10:36 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ