การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 14, 2022 14:58 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล
เลขที่ ฝชพ.(ว) 32/2565
วันที่ออกหนังสือเวียน     14 มิถุนายน 2565
วันที่มีผลบังคับใช้     -
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้     -

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง     1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
5.บริษัทบริหารสินทรัพย์
6.บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
7.บริษัทหลักทรัพย์
8.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
9.อื่น ๆ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล     -

สาระสำคัญ
เพื่อแจ้งรายละเอียดวิธีการชำระดอกเบี้ยและใช้เงินตามตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลประเภทมีใบตราสาร
ถาม-ตอบ     -
เอกสารแนบ     -

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ