ข่าวปฏิทินข่าวท่องเที่ยว ล่าสุด

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(29 มกราคม 2562)

ปฏิทินข่าว ม.ค. 62 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 15.00 น. การบินไทย จัดงานแถลงข่าวบริการ Thailand E Visa on Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(29 มกราคม 2562)

ปฏิทินข่าว ม.ค. 62 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 15.00 น. การบินไทย จัดงานแถลงข่าวบริการ Thailand E Visa on Arrival เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(27 ธันวาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ธ.ค. 61 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 10.00 น. เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จัดงานเปิดตัวและล่องเรือ เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท 1 รอบปฐมฤกษ์ ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(27 ธันวาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ธ.ค. 61 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 10.00 น. เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จัดงานเปิดตัวและล่องเรือ เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท 1 รอบปฐมฤกษ์ ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(13 ธันวาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ธ.ค. 61 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 12.30 น. ไอคอนสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด งานแถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Countdown 2019 ICONSIAM... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(13 ธันวาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ธ.ค. 61 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 12.30 น. ไอคอนสยาม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด งานแถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Countdown 2019 ICONSIAM... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(7 ธันวาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ธ.ค. 61 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 10.30 น. สามพรานโมเดล ร่วมกับ ททท. และกลุ่มภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 “เท่นอกกรอบ...... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(7 ธันวาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ธ.ค. 61 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 10.30 น. สามพรานโมเดล ร่วมกับ ททท. และกลุ่มภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 “เท่นอกกรอบ...... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(17 ตุลาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ต.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 14.00 น. สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย จัดงานประชุมสมาชิกสมาคม การตลาดท่องเที่ยวไทยประจำเดือน ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะบาร์ซาร์... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(17 ตุลาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ต.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 14.00 น. สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย จัดงานประชุมสมาชิกสมาคม การตลาดท่องเที่ยวไทยประจำเดือน ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะบาร์ซาร์... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(11 ตุลาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ต.ค. 61 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 14.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเมกา... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(11 ตุลาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ต.ค. 61 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 14.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเมกา... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(25 กันยายน 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ย. 61 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 08.00 น. สสว. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ กลยุทธ์การ ก้าวสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาเซียนใน... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(25 กันยายน 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ย. 61 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 08.00 น. สสว. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ กลยุทธ์การ ก้าวสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาเซียนใน... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(18 กันยายน 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ย. 61 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 16.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ "สมโภชสมุทรปราการ" ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(18 กันยายน 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ย. 61 –ThaiPR.net วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 16.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ "สมโภชสมุทรปราการ" ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(14 กันยายน 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ย. 61 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 09.00 น. ททท. จัดงาน Thailand Village Tourism Trade Meet 2018 เปิดตัว 56 ชุมชนท่องเที่ยวเมืองรองจากทั่ว ประเทศ ณ ไบเทค... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(14 กันยายน 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ย. 61 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 09.00 น. ททท. จัดงาน Thailand Village Tourism Trade Meet 2018 เปิดตัว 56 ชุมชนท่องเที่ยวเมืองรองจากทั่ว ประเทศ ณ ไบเทค... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(10 กันยายน 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ย. 61 –ThaiPR.net วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 17.30 น. เซ็นทรัลพัฒนา จัดงานเฉลิมฉลองเปิดให้บริการอย่าง เป็นทางการของ“ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต” ณ ศูนย์... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(10 กันยายน 2561)

ปฏิทินข่าว ก.ย. 61 –ThaiPR.net วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 17.30 น. เซ็นทรัลพัฒนา จัดงานเฉลิมฉลองเปิดให้บริการอย่าง เป็นทางการของ“ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต” ณ ศูนย์... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(31 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 13.30 น. การบินไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ ร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง เพื่อครัว การบินไทย ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(31 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 13.30 น. การบินไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ ร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง เพื่อครัว การบินไทย ณ... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(30 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 10.00 น. ซีพีเอ็น จัดงานแถลงข่าว กลยุทธ์ของบริษัท และโมเดล ธุรกิจในการดึงกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูง... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันพรุ่งนี้(30 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 10.00 น. ซีพีเอ็น จัดงานแถลงข่าว กลยุทธ์ของบริษัท และโมเดล ธุรกิจในการดึงกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูง... อ่านต่อ

ปฏิทินข่าวท่องเที่ยวประจำวันนี้(29 สิงหาคม 2561)

ปฏิทินข่าว ส.ค. 61 –ThaiPR.net วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 13.00 น. ททท. จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวแคมเปญโครงการ We Love Local (วี เลิฟ โลคอล) ณ... อ่านต่อ


ข่าวปฏิทินข่าวท่องเที่ยว ก่อน 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 08:00 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ