ข่าวพยากรณ์อากาศ ล่าสุด

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - 5 มีนาคม...

28 ก.พ. 63 13:22 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 5 มีนาคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

28 ก.พ. 63 07:33 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 - 4 มีนาคม...

27 ก.พ. 63 11:37 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 4 มีนาคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1 4... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

27 ก.พ. 63 07:32 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า 26 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ....

26 ก.พ. 63 15:34 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ออกประกาศวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 25/63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 - 3 มีนาคม...

26 ก.พ. 63 13:22 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 3 มีนาคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 26 28 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1 4 องศาเซลเซียส... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

26 ก.พ. 63 07:25 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 มีนาคม...

25 ก.พ. 63 13:19 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 25 27 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1 4 องศาเซลเซียส... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

25 ก.พ. 63 07:27 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ.2563

24 ก.พ. 63 14:36 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 24/63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 - 1 มีนาคม...

24 ก.พ. 63 13:27 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 1 มีนาคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 24 1 มี.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 4 องศาเซลเซียส... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

24 ก.พ. 63 07:28 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า 21 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

21 ก.พ. 63 15:16 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 23/63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กุมภาพันธ์...

21 ก.พ. 63 13:59 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 21 23 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

21 ก.พ. 63 07:12 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 - 26 กุมภาพันธ์...

20 ก.พ. 63 13:28 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 20 23 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

20 ก.พ. 63 07:04 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า 19 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

19 ก.พ. 63 14:42 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ออกประกาศวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 22/63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 - 25 กุมภาพันธ์...

19 ก.พ. 63 13:23 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 25 กุมภาพันธ์ 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 19 23 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

19 ก.พ. 63 07:30 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 24 กุมภาพันธ์...

18 ก.พ. 63 13:21 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563 การคาดหมาย การคาดหมายลักษณะ ในช่วงวันที่ 19 22 ก.พ. 63 บริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

18 ก.พ. 63 07:24 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ....

17 ก.พ. 63 15:49 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 21/63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 - 23 กุมภาพันธ์...

17 ก.พ. 63 13:04 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 23 กุมภาพันธ์ 2563 การคาดหมาย ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

17 ก.พ. 63 07:04 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศ ก่อน 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 07:04 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ