ข่าวพยากรณ์อากาศ ล่าสุด

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน...

22 พ.ย. 62 13:38 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 22 24 พ.ย. 62 พื้นราบบริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

22 พ.ย. 62 07:40 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 - 27 พฤศจิกายน...

21 พ.ย. 62 13:53 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 27 พฤศจิกายน 2562 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 21 – 22 พ.ย. 62 พื้นราบบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิจะลดลง 1 3... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

21 พ.ย. 62 07:46 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 1 3 องศาเซลเซียส... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า 20 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ....

20 พ.ย. 62 15:53 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ออกประกาศวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 139/62... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน...

20 พ.ย. 62 13:49 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2562 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 20 – 22 พ.ย. 62 พื้นราบบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิจะลดลง 1 3... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

20 พ.ย. 62 07:40 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 1 3... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 - 25 พฤศจิกายน...

19 พ.ย. 62 13:43 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 19 22 พ.ย. 62 พื้นราบบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิจะลดลง 2 4... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

19 พ.ย. 62 07:35 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 1 3... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า 18 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

18 พ.ย. 62 15:19 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 18 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 138/62... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 - 24 พฤศจิกายน...

18 พ.ย. 62 13:45 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 24 พฤศจิกายน 2562 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 19 22 พ.ย. 62 พื้นราบบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิจะลดลง 2 4... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

18 พ.ย. 62 07:46 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ....

15 พ.ย. 62 14:48 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 137/62... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - 21 พฤศจิกายน...

15 พ.ย. 62 13:13 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 21 พฤศจิกายน 2562 การคาดหมาย การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 16 18 พ.ย. 62 บริเวณพื้นราบของภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

15 พ.ย. 62 07:31 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและมีลมแรง โดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือ... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน...

14 พ.ย. 62 13:20 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 14 15 พ.ย. 62 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรก... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

14 พ.ย. 62 07:41 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1 3... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน...

13 พ.ย. 62 13:33 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 19 พฤศจิกายน 2562 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 13 15 พ.ย. 62 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรก... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

13 พ.ย. 62 07:27 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า โดยบริเวณภาคเหนือตอนบน... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 - 18 พฤศจิกายน...

12 พ.ย. 62 13:39 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 18 พฤศจิกายน 2562 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 12 13 พ.ย. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 3 องศาเซลเซียส... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

12 พ.ย. 62 07:38 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า 11 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ....

11 พ.ย. 62 15:11 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 135/62... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 17 พฤศจิกายน...

11 พ.ย. 62 13:54 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 17 พฤศจิกายน 2562 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 11 13 พ.ย. 62 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 3 องศาเซลเซียส... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

11 พ.ย. 62 07:30 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1 2... อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 14 พฤศจิกายน...

8 พ.ย. 62 13:37 น. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 8 10 พ.ย. 62 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3 5... อ่านต่อ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ