ข่าวพยากรณ์อากาศ ล่าสุด

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 - 13 กรกฎาคม...

7 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 7 – 9 ก.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำล... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

7 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม...

6 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 6 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 81/63 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

ทั่วไป กรมอุตุฯคาดไทยเผชิญฝนตกหนักบางแห่งเกือบทั่วประเทศ หลังมีมรสุมพัดปกคลุม

4 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 - 9 กรกฏาคม...

3 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 9 กรกฎาคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 4 – 7 ก.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลั... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม พ.ศ....

3 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 3 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 80/63 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

3 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา และลาว... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 - 8 กรกฎาคม...

2 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 8 กรกฎาคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 2 – 5 ก.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลั... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

2 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลาง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม...

1 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 1 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ออกประกาศวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 79/63 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 7 กรกฎาคม...

1 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 1 – 5 ก.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลั... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

1 ก.ค. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน...

30 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 24 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ออกประกาศวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 76/63 การคาดหมายลักษณะอากาศ... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 - 6 กรกฏาคม...

30 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 6 กรกฏาคม 2563 การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 1 – 6 ก.ค. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมี... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563

30 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม พ.ศ....

29 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ออกประกาศวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 78/63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 - 5 กรกฏาคม...

29 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 5 กรกฏาคม 2563 การคาดหมาย ในวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563

29 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ....

26 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ออกประกาศวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 77/63... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 2 กรกฏาคม...

26 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 2 กรกฏาคม 2563 การคาดหมาย ในวันที่ 27 – 28 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563

26 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2563 - 1 กรกฏาคม...

25 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2563 1 กรกฏาคม 2563 การคาดหมาย ในวันที่ 25 – 28 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไท... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

25 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน...

24 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 การคาดหมาย ในวันที่ 24 26 มิ.ย. 63 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน... อ่านต่อ

ทั่วไป พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563

24 มิ.ย. –กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง... อ่านต่อ


ข่าวพยากรณ์อากาศ ก่อน 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 07:11 น.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ