ข่าวพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ล่าสุด

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ผสาน สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์ ป้องกัน รู้ทันโรค IPD...

ทั่วไป ธ.ค. 63 –ThaiPR.net รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับนายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์... อ่านต่อ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ มอบหน้ากากอนามัยผ้า 100,000 ชิ้น...

ทั่วไป มิ.ย. 63 –ThaiPR.net ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (มพฉ.)(คนกลาง) เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยผ้า จาก บุญเกียรติ โชควัฒนา... อ่านต่อ

ภาพข่าว: สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ผนึก มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน...

ทั่วไป ก.ย. 62 –ThaiPR.net รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ศุภาลัยจัดงาน “สุขภาพดี มั่งมี ชีวีสุข อย่างยั่งยืน”

ทั่วไป ต.ค. 60 –ThaiPR.net ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ

ภาพข่าว: กรมสุขภาพจิต เร่งเพิ่มศักยภาพแพทย์ ร่วมดำเนินงานเชิงรุกดูแลสุขภาพจิตคนในชุมชน

ทั่วไป ธ.ค. 59 –ThaiPR.net น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ณ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: คร. ปฐมนิเทศแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน-การเดินทางและท่องเที่ยว...

ทั่วไป มิ.ย. 59 –ThaiPR.net นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: เปิดสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาแห่งแรกในไทย

ทั่วไป มี.ค. 59 –ThaiPR.net นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, รศ.นพ.พรเทพ จันทวานิช... อ่านต่อ

ภาพข่าว: รวมพลังรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกในชุมชน

ทั่วไป พ.ย. 58 –ThaiPR.net นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นางอุดมพร พัฒนโกวิท... อ่านต่อ

ภาพข่าว: นพ.อำนวย กาจีนะ เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค

ทั่วไป ต.ค. 58 –ThaiPR.net นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค และได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: งานประชุมนำเสนอผลงานด้านวัคซีน

ทั่วไป ต.ค. 58 –ThaiPR.net ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ,นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค Cafe Amazon นำร่องลดปริมาณน้ำตาลบรรจุซองเหลือ 4 กรัม...

ทั่วไป ก.ย. 58 –ThaiPR.net นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และนายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)... อ่านต่อ

ภาพข่าว: MOA ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ

ทั่วไป ก.ย. 58 –ThaiPR.net ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ( MOA Memorandun of Agreement ) ไทย... อ่านต่อ

ภาพข่าว: หัวน้ำนม ( Colostrum ) สุดยอดอาหารทารก

ทั่วไป ก.ย. 58 –ThaiPR.net ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมอนามัย ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย นพ.ณัฐพร วงษ์สุทธิ ภากร และนพ.ดนัย ธีวันดา... อ่านต่อ

ภาพข่าว: กรมอนามัยชวนสร้าง ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

ทั่วไป ส.ค. 58 –ThaiPR.net ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย ถ่ายรูปร่วมกันในงานพิธีมอบเกียรติบัตร สถานที่ทำงานน่าอยู่... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มอบป้าย Clean Food Good Taste Plus

ทั่วไป ก.ค. 58 –ThaiPR.net ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ผู้บริหารจากกรมอนามัย ผู้เข้ารับมอบป้าย ร้านอาหารไทย ปลอดภัยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste... อ่านต่อ

ภาพข่าว: Mou พัฒนา ร้านอาหารสะอาด ในท่าอากาศยาน

ทั่วไป ก.ค. 58 –ThaiPR.net ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดกรมควบคุมโรค นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: 4 ก.ค. วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

ทั่วไป ก.ค. 58 –ThaiPR.net นพ.สมศักดิ์ ชุณหศักดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และผู้บริหารกรมอนามัย... อ่านต่อ

ภาพข่าว: THE FIFTH Food Avenue ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ 3 รางวัล

ทั่วไป ก.ค. 58 –ThaiPR.net นางริรินดา พูนพิพัฒน์ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์อาหารนานาชาติ THE FIFTH Food... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มอบป้าย Clean Food Good Taste

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย , พร้อมด้วย นางนันทกา หนูเทพ ผอ.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ, นางริรินดา พูนพิพัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท MBK... อ่านต่อ

ภาพข่าว: Care manager กลไกสำคัญของทีมหมอครอบครัว

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย , พร้อมด้วย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักอนามัยผู้สูงอายุ,นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ เลขานุการกรม,... อ่านต่อ

ภาพข่าว: กรมอนามัย พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย , ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขร่วมถ่ายรูปเนื่องในพิธี“ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมบ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ส้วมรถไฟสะอาด เพื่อการท่องเที่ยว

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร... อ่านต่อ

ภาพข่าว: วางศิลาฤกษ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ,... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ปราศจากโฟม 100%

ทั่วไป มิ.ย. 58 –ThaiPR.net นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนเทศบาลนครนนทบุรีเข้ารับมอบประะกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ "องค์กรปลอดโฟม 100%" จาก ดร.นายแพทย์พรเทพ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: เปิดศูนย์เด็กเล็กสถานีไทยพีบีเอส

ทั่วไป พ.ค. 58 –ThaiPR.net ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เด็กเล็กไทยพีบีเอส พร้อมด้วย ผู้บริหารจากไทยพีบีเอส และผู้บริหารจากกรมอนามัย... อ่านต่อ


ข่าวพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ก่อน 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 11:40 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ