ข่าวพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ ล่าสุด

ภาพข่าว: พิธีปิดอย่างเป็นทางการ “อะเมซิ่ง คิงดอม ออฟ ไทยแลนด์ : กอล์ฟเวิลด์ คลับ แชมเปี้ยนชิพ...

กีฬา ธ.ค. 59 –ThaiPR.net ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ "อะเมซิ่ง คิงดอม ออฟ ไทยแลนด์ : กอล์ฟเวิลด์ คลับ แชมเปี้ยนชิพ 2016" โดย พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์... อ่านต่อ

ภาพข่าว: พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ ประธานจัดงาน “อะเมซิ่ง คิงดอม ออฟ ไทยแลนด์ : กอล์ฟเวิลด์ คลับ...

กีฬา ธ.ค. 59 –ThaiPR.net โครงการ "อะเมซิ่ง คิงดอม ออฟ ไทยแลนด์ : กอล์ฟเวิลด์ คลับ แชมเปี้ยนชิพ 2016" จัดการแข่งขันกระชับความสัมพันธ์ Merrins Crow Plate เมื่อวันที่ 4... อ่านต่อ

ภาพข่าว: “อโยธยา ลิงส์” ต้อนรับเหล่าอาคันตุกะนักกอล์ฟและนักธุรกิจจากทั่วโลก...

กีฬา ธ.ค. 59 –ThaiPR.net สนามกอล์ฟ อโยธยา ลิงส์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรรองนายกรัฐมนตรี(กลางซ้าย)และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง... อ่านต่อ

สนามกอล์ฟไร้สารเคมีรักษ์โลกหนึ่งเดียวในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “อโยธยา ลิงส์”...

กีฬา พ.ย. 59 –ThaiPR.net สนามกอล์ฟไร้สารเคมีรักษ์โลกหนึ่งเดียวในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "อโยธยา ลิงส์" ติดอันดับ TOP 100 ของสนามที่ดีที่สุดของโลก... อ่านต่อ

ภาพข่าว: พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ ขอเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน อะเมซิ่ง คิงดอม ออฟ...

ทั่วไป พ.ย. 59 –ThaiPR.net พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ ประธานและผู้ก่อตั้ง สนามกอล์ฟ อโยธยา ลิงส์ งานนี้ขอเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน อะเมซิ่ง คิงดอม ออฟ ไทยแลนด์ :... อ่านต่อ

“อะเมซิ่ง คิงดอม ออฟ ไทยแลนด์: กอล์ฟเวิลด์ คลับ แชมเปี้ยนชิพ...

กีฬา ต.ค. 59 –ThaiPR.net พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ ยามนี้ทุกคนนึกว่าเป็นคนอยุธยาไปแล้ว เนื่องจากใช้เวลาอยู่ที่สนามเป็นส่วนใหญ่ เพราะรับเป็นเจ้าภาพงาน "อะเมซิ่ง คิงดอม ออฟ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: แสดงความยินดี

ทั่วไป มี.ค. 59 –ThaiPR.net คุณพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร สนามกอล์ฟ อโยธยา ลิงส์ จัดเลี้ยงอาหารค่ำแสดงความยินดีในโอกาสที่ คุณสุพัตรา... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2545

กฏหมายและประกาศ ก.ย. 45 –สำนักโฆษก เวลา 09.00น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ ห้องวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เวลา 09.00 น. รองนายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

คณะกรรมการ กนภ. จะเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

เศรษฐกิจ ก.ค. 45 –สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2545 นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2545

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 45 –สำนักโฆษก เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกระแส ชนะวงศ์) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง "การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกับการแก้ปัญหาความยากจน... อ่านต่อ

โครงการแก้ไขปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างในสินค้ากุ้งและไก่ส่งออกของไทย

กฏหมายและประกาศ พ.ค. 45 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างในสินค้ากุ้งและไก่ส่งออกของไทย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545

กฏหมายและประกาศ ก.พ. 45 –สำนักโฆษก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการ... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2544

กฏหมายและประกาศ ธ.ค. 44 –สำนักโฆษก เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พ.ร.บ. งบประมาณ" ณ ห้องประชุม 501... อ่านต่อ

สภาพการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคใต้

กฏหมายและประกาศ ธ.ค. 44 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์) ในฐานะประธานกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2544 26 พฤศจิกายน...

เศรษฐกิจ ธ.ค. 44 –สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2544 (ครั้งที่ 87) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 โดยมีนายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์... อ่านต่อ

ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2544

กฏหมายและประกาศ ธ.ค. 44 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2544เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2544

กฏหมายและประกาศ ธ.ค. 44 –สำนักโฆษก เวลา 08.00 น. นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก โดยเครื่องบินทหารบก จากกรมการขนส่งทหารบก และเดินทางต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปจังหวัด พิจิตร... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กฏหมายและประกาศ ธ.ค. 44 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ....

กฏหมายและประกาศ ธ.ค. 44 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ... อ่านต่อ

เชิญร่วมพิธีมหาศิวาภิเษกและสวดสดุดีพระแม่เจ้ามหาอุมาเทวี ระหว่าง 28 พ.ย.ถึง 5...

ทั่วไป พ.ย. 44 –ThaiPR.net ที่มณฑลพิธี ภายในสวนลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 28 พ.ย.44 เวลา 09.00 น. นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

สพช. เดินหน้ารณรงค์ "ขับ 91 เติม 91" เพิ่มยอดออกเทน91 อีก 5 - 10% ประหยัดอีก 1,000...

ทั่วไป พ.ย. 44 –ThaiPR.net สพช. สานต่อโครงการ "ขับ 91 เติม 91" หลังประสบความสำเร็จในปีที่แล้ว ทำให้ผู้ใช้ออกเทน 91 เพิ่มเป็น 57% ตั้งเป้าเพิ่มอีก 5 10%... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2544

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –สำนักโฆษก เวลา 09.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์) เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ณ ห้องประชุม 301... อ่านต่อ

รัฐบาลเตรียมปิดถนนสีลมจัดงาน “7 มหัศจรรย์ที่สีลม”

ท่องเที่ยว พ.ย. 44 –ThaiPR.net นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2544

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –สำนักโฆษก เวลา 14.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานสักขีพยาน ลงนาม MOU ระหว่าง BOI กับ The UFJ Group [The Sanwa Bank Limited & The... อ่านต่อ

แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5...

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์)... อ่านต่อ


ข่าวพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ ก่อน 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 15:28 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ