ข่าวอินโฟเควสท์
07:40 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 16 ส.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา)…
07:40 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 ส.ค. 2562   สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิ…
07:35 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562   หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื…
07:33 ตลาดจับตา "พาวเวล" แถลงในการประชุมที่แจ็กสันโฮลวันศุกร์นี้ หวังส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยปีนี้   ตลาดการเงินทั่วโลกจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธานธนา…
07:20 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 16 ส.ค. 2562   ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอ…