ข่าวรัฐประศาสนศาสตร์ ก่อน 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 11:36 น.

สัมมนา EEC ยุทธศาสตร์ชาติ: ประชาชนได้อะไร

ทั่วไป มิ.ย. 61 –ThaiPR.net โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนา EEC ยุทธศาสตร์ชาติ : ประชาชนได้อะไร เพื่อถ่ายทอดมุมมอง... อ่านต่อ

ภาพข่าว: คณะรปศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) สัมมนา “มองอนาคตอย่างไรกับไทยแลนด์...

ทั่วไป มิ.ย. 61 –ThaiPR.net คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ "มองอนาคตอย่างไรกับไทยแลนด์ 4.0" วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี... อ่านต่อ

รปศ.DPU เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรีภาคพิเศษ จบได้ใน 3 ปี

ทั่วไป มิ.ย. 61 –ThaiPR.net คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และผู้สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์ อาทิตย์) สามารถเรียนจบได้ใน 3... อ่านต่อ

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Corporate Social...

ทั่วไป พ.ค. 61 –ThaiPR.net หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม... อ่านต่อ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครแล้ว...วันนี้!...

ทั่วไป พ.ค. 61 –ThaiPR.net หลักสูตรปรัญชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ภาค 1/2561 แล้ว..วันนี้! สมัครวันนี้... อ่านต่อ

รป.บ. ม.สงขลานครินทร์ ตรัง คว้าชนะเลิศ เวทีแสดงวิสัยทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์...

ทั่วไป พ.ค. 61 –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล... อ่านต่อ

RBRU: คณะมนุษย์ฯรำไพพรรณี จัดโครงการมนุษยศาสตร์ ฯ ร่วมใจสู้ภัยกัดเซาะชายฝั่งภาคตะวันออก

ทั่วไป พ.ค. 61 –ThaiPR.net สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการมนุษยศาสตร์ ฯ ร่วมใจสู้ภัยกัดเซาะชายฝั่งภาคตะวันออก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว... อ่านต่อ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟัง “การใช้ Digital Marketing...

ทั่วไป เม.ย. 61 –ThaiPR.net หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท และเอก) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญ นักศึกษา และ ผู้สนใจทุกท่าน... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่...

ทั่วไป มี.ค. 61 –ThaiPR.net ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายภาพร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์... อ่านต่อ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่...

ทั่วไป มี.ค. 61 –ThaiPR.net สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6... อ่านต่อ

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟัง! จากทุ่งข้าวถึงขุนเขา (โนนค้อทุ่ง-ภูพอก)

ทั่วไป มี.ค. 61 –ThaiPR.net หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย! "จากทุ่งข้าวถึงขุนเขา" (โนนค้อทุ่ง ภูพอก):... อ่านต่อ

'นิด้า’ เปิดอบรมหลักสูตร AMM เปิดโลกทัศน์ผู้บริหาร เพิ่มพูนทักษะการจัดการสมัยใหม่รับ Thailand...

ทั่วไป ม.ค. 61 –ThaiPR.net คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง" (วบส.) รุ่น1... อ่านต่อ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์...

ทั่วไป ธ.ค. 60 –ThaiPR.net คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต... อ่านต่อ

อธิการ ม.อ. เปิดงาน “Grand Opening PEM Talk” ที่วิทยาเขตตรัง

ทั่วไป พ.ย. 60 –ThaiPR.net เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ห้อง L1224 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล... อ่านต่อ

'MPPM นิด้า’ ขยายรับ ป.โท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รองรับศก. Thailand...

ทั่วไป พ.ย. 60 –ThaiPR.net หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (MPPM NIDA) ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา (กรุงเทพมหานคร รุ่นที่... อ่านต่อ

นิด้า จัดปาฐกถาพิเศษ 'ฟินเทค นวัตกรรมการเงินขับเคลื่อนประเทศไทย’

ทั่วไป ก.ย. 60 –ThaiPR.net คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (M.P.A) จัดงาน 'Fintech... อ่านต่อ

นิด้า จัดปาฐกถาพิเศษ “Fintech นวัตกรรมทางการเงิน ขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0”...

หุ้น-การเงิน ก.ย. 60 –ThaiPR.net ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับหลักสูตรรัฐประศาสน ศาสตรมหาบัณฑิต M.P.A (ภาคพิเศษ กทม.รุ่น 30)... อ่านต่อ

'รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า’ รับ ป.โท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับนักบริหาร...

ทั่วไป ส.ค. 60 –ThaiPR.net คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM Executive Program)... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ...

ทั่วไป มิ.ย. 60 –ThaiPR.net นางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ (ที่ 2... อ่านต่อ

SPU : รัฐบาล นวัตกรรม ประชารัฐ-ประชาสังคม การมีส่วนร่วมเพื่ออนาคตมีความสำคัญอย่างไร...พบคำตอบได้ที่...

ทั่วไป พ.ค. 60 –ThaiPR.net รัฐบาล นวัตกรรม ประชารัฐ ประชาสังคม การมีส่วนร่วมเพื่ออนาคตมีความสำคัญอย่างไร...พบคำตอบได้ที่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต... อ่านต่อ

PTU : : คณะรัฐศาสตร์ ม.ปทุมธานี จัดฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปร...

ทั่วไป ม.ค. 60 –ThaiPR.net อาจารย์บุญเพ็ง จันทร์งาม คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์... อ่านต่อ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์จัดสัมมนา “ประเทศไทย 4.0 ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ทั่วไป ม.ค. 60 –ThaiPR.net คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดงาน 1 ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยจะมีการสัมมนาภายใต้หัวข้อ "ประเทศไทย 4.0 ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมี... อ่านต่อ

ภาพข่าว: การสัมมนาพัฒนาบุคลากร เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ...

ทั่วไป ต.ค. 59 –ThaiPR.net วันที่ 26 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.พรมณี ขำเลิศ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... อ่านต่อ

ภาพข่าว: EX.MPA. Batch 1 :PTU : นักศึกษา EX.MPA.Batch1 PTU. เข้าศึกษาดูงาน...

ทั่วไป ต.ค. 59 –ThaiPR.net พลเอก พนา ถนอมสิงห์ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี นำนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (EX.MPA.Batch1 PTU.)... อ่านต่อ

'MPPM นิด้า’ เปิดรับ ป.โท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน รับสิทธิ์อบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม...

ทั่วไป ต.ค. 59 –ThaiPR.net คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM... อ่านต่อ


ข่าวรัฐประศาสนศาสตร์ ก่อน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 16:55 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ