ข่าวสำนักงาน ก.พ ล่าสุด

สรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business ...

6 พ.ย. 62 16:00 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2020 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ... อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการของสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้...

29 ต.ค. 62 18:00 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. รับทราบการพัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ 2. ให้ สำนักงาน... อ่านต่อ

DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน...

16 ต.ค. 62 17:17 น. –ThaiPR.net นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA เข้ารับ"รางวัลเลิศรัฐ"ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน... อ่านต่อ

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรียกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน...

15 ต.ค. 62 17:23 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรียกเลิกระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 พ.ศ.... อ่านต่อ

การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวช...

7 ต.ค. 62 17:47 น. –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว... อ่านต่อ

การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

7 ต.ค. 62 17:43 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 และ 2560... อ่านต่อ

ข้อเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

1 ต.ค. 62 17:59 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (โครงการ นปร.) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ส่วนการขอขยายอัตรากำลังจาก 120 อัตรา เป็น... อ่านต่อ

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

1 ต.ค. 62 17:28 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….... อ่านต่อ

DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน...

30 ก.ย. 62 16:43 น. –ThaiPR.net DGA คว้า "รางวัลเลิศรัฐ" ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ก.พ.ร. หมวดรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน... อ่านต่อ

ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

24 ก.ย. 62 17:42 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอการดำเนินการปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) จากเดิมใช้วิธีการบันทึกด้วยมือใน ก.พ. 7... อ่านต่อ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูความสำเร็จแก้ปัญหาตกเขียวกาแฟอาราบิก้า หนุนชาวเขามูเซอรวมกลุ่มตั้งสหกรณ์...

13 ก.ย. 62 18:00 น. –ThaiPR.net กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูความสำเร็จแก้ไขปัญหาตกเขียวกาแฟให้ชาวเขาเผ่ามูเซอในจังหวัดลำปาง รวมกลุ่มตั้งสหกรณ์ผลิตกาแฟคุณภาพ... อ่านต่อ

นายกฯ ผลักดันการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศเป็นวาระแห่งชาติ

10 ก.ย. 62 15:00 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศข... อ่านต่อ

ก.พ.ร. ผสานเทคโนโลยีกับบริการภาครัฐ เดินหน้าแก้ไขปัญหาสังคมไทยด้วยนวัตกรรม

6 ก.ย. 62 14:09 น. –ThaiPR.net สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) จัดประชุมหารือแนวทางพัฒนางานบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านนางอารีพันธ์ เจริญสุข... อ่านต่อ

ก.พ.ร. ผสานนวัตกรรม เดินหน้าแก้ไขปัญหาสังคมไทย

5 ก.ย. 62 16:32 น. –ThaiPR.net สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) จัดประชุมหารือแนวทางพัฒนางานบริการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านนางอารีพันธ์ เจริญสุข... อ่านต่อ

การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสำนักงาน ก.พ. เพื่อใช้เป็นตำแหน่งหมุนเวียนรองรับ...

3 ก.ย. 62 17:01 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสำนักงาน ก.พ.ตามจำนวนที่ต้องใช้จริงไม่เกิน 80 อัตรา... อ่านต่อ

My Better Country เวทีทรานฟอร์มการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่นวัตกรรมการพัฒนาบริการของรัฐ

30 ส.ค. 62 13:42 น. –ThaiPR.net สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร) คิดนอกกรอบใช้กระบวนการจากฝั่ง Startup เพื่อรับฟังแนวคิด... อ่านต่อ

คอลัมน์: จับประเด็น: บัญชีกลางจ่อเชื่อมระบบชำระเงิน ก.พ.ร.

27 ส.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ... อ่านต่อ

กรมบัญชีกลางเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินรายได้กับระบบ Biz Portal ของสำนักงาน...

26 ส.ค. 62 11:35 น. –ThaiPR.net กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางฯ ให้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการให้บริการภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ของสำนักงาน ก.พ.ร.... อ่านต่อ

กรมบัญชีกลาง เตรียมเชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินรายได้กับระบบ Biz Portal ของสำนักงาน...

26 ส.ค. 62 11:34 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e Payment Portal of... อ่านต่อ

การพัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

26 ก.ค. 62 10:02 น. –ThaiPR.net สำนักงาน ก.พ.ร. มุ่งพัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารงาน... อ่านต่อ

ทบ.แจงหนุ่มมีดจี้คอร้องนายกฯใส่ความร.ต.อ.

22 พ.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ทำเนียบฯ * ชายวัย 66 ปีบุกหน้าทำเนียบฯ ใช้คัตเตอร์จี้คอตัวเองร้องขอความเป็นธรรมจากนายกฯ ระบุทหารในจังหวัดร้อยเอ็ดลอบเป็นชู้กับเมีย ร้องต้นสังกัดแล้ว... อ่านต่อ

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่...

21 พ.ค. 62 16:35 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....... อ่านต่อ

กฟผ.มั่นใจ'เวิลด์แบงก์' ยกระดับ'Doing Business'

20 พ.ค. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยนายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. นายกฤษฎา ตันศิริเสริญกุล ผู้ตรวจการ... อ่านต่อ

การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

7 พ.ค. 62 18:53 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน (สป.พน.) ตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)... อ่านต่อ

การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล

3 เม.ย. 62 09:26 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีพิจารณาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ แล้วมีมติ ดังนี้ 1.... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงาน ก.พ ก่อน 3 เมษายน พ.ศ. 2562 09:26 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ